Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
За Teamlook
Благодарение на Teamlook си осигуряваш устойчив растеж на бизнеса, постоянен и предвидим ръст на клиентите, повече печалби, и повече свободно време.
Проблеми, с които се сблъскваш
Имаш ли усещането, че твоите служители не са наясно с ангажиментите си? Омръзна ли ти да научаваш, че някой отново е пропуснал срокове или че работи неефективно?
Получаваш ли често оплаквания от недоволни клиенти? Губиш ли реални клиенти, поради това, че не са обслужени качествено?
Имш ли чувството, че не успяваш ефективно да контролираш разрасналия се бизнес и неефективното изразходнане на ресурси води до пропуснати бизнес ползи?
Притесняваш ли се, че информацията и ресурсите в компанията са разхвърлени, дублират се данни и дейности, сървърът е пълен с файлове и поддиректории подредени по различен начин от всеки служител и нищо не е на мястото си и това вреди на твоята конкурентоспособност?
Нараства ли в теб все повече тревожността, че независимо, че бизнесът ти се развива успешно, основите, върху които стои не са устойчиви и може да се срине?
Сега вече не си сам!
С Teamlook можеш да решиш тези проблеми!
Teamlook е софтуерна система за управление на съвместната работа, процеси и документи, и е специално създадена за компании като твоята - средно големи компании с екипи над 20 души, които имат проблеми с лоша организация и недоволни клиенти, трудно управляват разрастващия се бизнес и биха искали да си осигурят устойчиво нарастване на приходите, автоматичен контрол на дейностите и повече свободно време.
Това, което отличава Teamlook от други софтуерни системи е, че това е система, която дава автоматични решения на индивидуалните проблеми и нужди на бизнеса и благодарение на това компаниите имат повече доволни клиенти, стабилно и постоянно нарастване на приходите и повече свободно време.
Ползи
Най-добри резултати
Получаваш софтуерното решение, което дава най-добри резултати за компании като твоята, тъй като Teamlook е специално създаден за средно големи компании с екипи над 20 души.
Приляга ти точно
Получаваш решение на твоите бизнес проблеми точно по начина, който най-добре ти приляга, тъй като Teamlook е изцяло адаптивна система и се настройва според индивидуалните нужди на конкретния бизнес.
Повече доволни клиенти
Teamlook осигурява високо качество на изпълнение на ангажиментите и оттам повече доволни клиенти и повече приходи, тъй като осигурява на служителите лесна комуникация и бърз достъп до необходимата им информация и ясни правила за качественото изпълнение на дейностите.
Ефективност
Твоите служители ще изпълняват ангажиментите си по ефективно и по-надеждно, тъй като бързата и удобна вътрешна комуникация между служителите, алармите и известията за различни събития осигуряват възможност всеки служител да е запознат навреме с информацията, която го касае и да предприеме навреме съответните действия.
Без пропуснати срокове
Teamlook значително ще намали проблемите с пропуснати срокове и лошо изпълнени дейности, тъй като системата за поставяне, отследяване и изпълнение на задачи осигурява ефективна подредба на ангажиментите на служителите и висок контрол върху изпълнението им.
Управляваш сложни проекти
Получаваш инструмент, с който ефективно управлвлявш сложни проекти, което осигуява правилното и професионално изпълнение и приключване на съответните проекти.
Разпространение на познанието
Твоите служители ще са информирани своевременно за нови и промени по съществуващи фирмени правила, технологии на изпълнение на дейностите и др., а това ще доведе до навременна информираност на служителите и високо качество на изпълнение на дейностите и повече доволни клиенти.
Единен стандарт на работа
Правилната комуникация с клиентите е ключ към добрата клиеинтска удоволетвореност. Независимо дали с клиента контактува служителят, който отговаря за него или служител, който го замества, с помощта на Teamlook клиентът ще получи винаги едно и също обслужване и продъжлаване на предходна комуникация по възникнали въпроси и проблеми.
Автоматизиране и контрол
Всеки процес в компанията може да се опише и настрои така, че да се изпълнява от служителите по стандартизиран и контролиран начин без възможност да се допускат грешки и своеволни отклонения. Това осигурява на компанията устойчивост в изпълнение на дейностите, повече ефективност, доволни клиенти и повече приходи.
Спестява време и пари
Твоите служители няма да губят време в намирането и работа с документи и ще използват спестеното време за други важни за компанията задачи, тъй като системата осигурява мощно търсене и детайлно индексиране на документи и файлове.
Навременна реакция
Не се пропускат важни събтия, тъй като системата се грижи да извести съответните служители, веднага след възникване на събитието.
Ясен поглед и контрол
Ти и мениджърите на отдели ще бъдете подсигурени от инструмент за справки, който ще осигури мениджърски поглед и контрол върху дейностите, които служителите изпълняват.
И в резултат на това получаваш:
Устойчиво разрастване на бизнеса
Постоянен предвидим ръст на клиентите
Повече приходи и печалби
Повече свободно време
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация