Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Интервю
Постигането на устойчив растеж на бизнеса е въпрос и на лична мотивация. Вярвам, че след като четеш тези редове, ти вече имаш такава. Остава да получиш и инструмент, с който да реализираш тази цел.
Здравей Константин, би ли представил накратко себе си и какво те мотивира да създадеш софтуерното решение Teamlook?
Здравей, аз съм Константин Стоянов и съм създател на софтуерна система за управление на съвместната работа и процеси Teamlook. Teamlook осигурява на собствениците на разрастващи се средно големи компании устойчиво развитие на бизнеса им, повече доволни клиенти, повече приходи и повече свободно време.
В далечните 2002 - 2004 г. работех като главен счетоводител в бързо развиваща се малка счетоводна къща. Усилията на екипа ни бяха насочени основно в увеличаване обема на клиентите, бизнесът се разрастваше и постепенно нарастваше и броят на служителите. Това водеше до все повече задачи за решаване и все повече сложни клиенти за обслужване.
С разрастването на бизнеса непрекъснато се увеличаваше и усещането ми, че контролът върху дейността все повече ми се изплъзва. Често получавах оплаквания от клиенти за пропуснати срокове и неспазени уговорки. Не бях сигурен какво да направя, за да реша тези проблеми. Вече си представях, че бизнесът ще “катастрофира”. Чрез различни софтуерни приложения като Word, Excel и Outlook се опитвах да създам организация на информацията и задачите, но резултатите бяха незадоволителни и временни. Разглеждах различни други приложения, но нито едно от тях не успя да осигури устойчиво решение.
След месеци лутане и прилагане на неработещи подходи стигнах до идеята, че трябва сам да изградя решение от нулата. Основната ми потребност беше да постигна устойчиво развитие на бизнеса и повишаване на производителността, което гарантирано да доведе до много повече клиенти и ръст на приходите, като същевременно се освободя от ежедневния стрес и усещане за хаос. Консултирах се със софтуерни инженери и избрах подходяща софтуерна технология. Наех програмист и заедно стартирахме създаването на Teamlook, а няколко месеца по-късно се появи първата версия на софтуерното решение, след което продължихме непрекъснато работата, с цел да го подобрим и да програмираме нови възможности.
В началото на 2005 година, вече в качеството си и на партньор в компанията, успешно въведох Teamlook в счетоводната къща. Това ни даде възможност много по-ефективно да управляваме дейностите на компанията – всеки служител знаеше ясно какво да прави, не се пропускаха срокове, контролът беше на високо ниво, неколкократно се увеличи производителността. В резултат на въвеждане на системата лично аз спечелих свободно време, освободих се от усещането за неовладяем хаос и придобих увереност, че бизнесът се развива устойчиво.
Още през първата година от въвеждане на системата увеличената производителност доведе до осезаем ръст в обема на клиентите и нарастване на приходите. Като неочакван бонус автоматизацията на процесите ни позволи да привличаме по-големи клиенти и да работим с по-голям марж на печалбата. Постепенно малката счетоводна къща се превърна в една от най-големите и водещи консултантски компании в България, която работи с големи местни и чуждестранни клиенти и управлява екип от над 40 човека.
Междувременно към системата проявиха интерес и някои наши партньори и клиенти, които също изпитваха силна нужда от нова автоматизирана система на работа в бизнеса си, която гарантирано да им позволи да продължат успешно да го развиват. И при тях резултатите не закъсняха – въвеждането на Teamlook им позволи значително да улеснят работата на екипа си, да повишат ефективността си, да се преборят с хаоса и загубата на време и нерви, и да постигнат ръст на клиентите и печалбата.
Успешните бизнес резултати, които вече 10 години постигат всички компании чрез ефективно и лесно управление на бизнес процесите си с Teamlook, ми доказа категорично, че това софтуерно решение може гарантирано да помогне на всяка средно голяма компания да реализира по-успешно бизнес целите си като постигне многократно по-висока клиентска удовлетвореност и като резултат -ръст на клиентите и приходите.
И така, моята основна мисия е да помогна на много повече собственици на средни компании, чрез системата Teamlook да си осигурят устойчиво разрастване на бизнеса, повече клиенти и печалби, ефективен контрол и автоматизиране на дейностите точно по техния индивидуален модел на работа и повече свободно време за реализиране на други успешни бизнес идеи и лични предизвикателства.
Кои са твоите клиенти?
Аз работя за компании като твоята – средно големи компании с персонал над 20 човека. Аз им помагам да си осигурят устойчиво нарастване на приходите, автоматичен контрол на дейностите и повече свободно време. Работя с компании от различни сфери на бизнеса – търговия, производство, услуги, строителство, застрахователни и лизингови компании.
Ще има ли проблем, ако досега не си работил с компании, подобни на моята?
Teamlook е изцало адаптивно софтуерно решение, което означава, че осигурява точно настройване според индивидуалните нужди на бизнеса. С други думи, независимо от бизнес сферата, в която функционира твоята компания, Teamlook ще бъде настроен точно по начина, по който смяташ, че ще работи най-добре за теб и твоята компания.
Т.е. Teamlook може да се настрои според индивидуалните ми нужди? Какво по-точно означава това?
По време на настройване на софтуерното решение, ще проведем срещи, на които ще поговорим за бизнес проблемите, които имаш. Ще направим списък на процесите, които е добре да бъдат настроени, така че да се получат търсените резултати. Част от процесите ще бъдат предложени от мен, друга част от теб. Независимо от това, самата същност на процесите ще съобрази всички изисквания, които имаш, така че да бъдеш спокоен, че ще получиш очакваните подобрения.
От получения списък с процесите ще започнем с най-важните за теб. След като въведем най-важните процеси, ти ще почнеш да разбираш как напрактика подобряват и автоматизират дейностите в твоята компания. Компанията ще става все по-конкурентоспособена и разрастването на твоя бизнес ще бъде гарантирано.
С течение на времето ще ти хрумнат още идеи, които ще споделиш с мен, за да направим нови подобрения в твоята компания. Ще подобрим съществуващите процеси, ще въведем нови.
Ти решаваш как това да стане, аз ти давам инструмента за твоите решения и “щипка” личен опит.
Разкажи малко повече за това какви по-точно проблеми решава Teamlook?
Teamlook може да се внедри в различни части на компанията с цел автоматизирано изпълнение на конкретни дейности и решаване на проблеми с изпълнението на тези дейности преди това внедряване.
За да е по-ясно, ще дам конкретни примери за начина на приложение в различните отдели на една компания. Примерите, които давам не са изчерпателни, тъй като практиката ми показва, че в действителност случаите са най-разнообразни и всяка компания носи със себе си редица специфики, с което искам да уточня, че с Teamlook можем да решаваме и всякакви други проблеми, които не сме предвидили предварително.
Например в търговския отдел може да се решат проблеми свързани с планирането и отчитането на работата на търговските представители. Практиката ми показва, че много често тази дейност се изпълнява или с хартиени формуляри или с Excel, което неминуемо води до редица проблеми, свързани с трудности при отчитането, хаотично планиране на посещенията, занижен контрол, невъзможност правилно да се предаде “щафетата”, когато един търговец напуска и се назначава друг, изисква се прекалено много време да се изпълняват дейностите по планиране и отчитане, при наличие на множество клиенти, за които отговаря конкретен търговец, търговецът няма как да запомни цялата минала комуникация с всеки от клиентите и не работи пълноценно.
Във финансово-счетоводният отдел може да се решат пробреми свързани с движението на фактурите от доставчици, одобрение, плащане и осчетоводяване. Често компаниите имат затруднения в този процес, свързани с движение на документите физически от един към друг служител, необходимост от физическо присъствие на лицата, които трябва да направят одобрението, забавяне на процеса, неточности при спазване на утвърдените от компанията правила за одобрение и плащане, трудности при определяне дали разходът влиза в отвърдения за периода бюджет, загуба на документи, дубриране на ангажименти и необходимост от много допълнително време за изпълнение на процеса. Често собствениците на компанията искат в реално време да виждат за какво харчат пари с разбираеми за тях справки и това няма как да се получи в система с физическо движение на документите.
Организирането на входяща и изходяща кореспонденция (поща) в една компания изглежда ясен процес, но в действителност повечето компании използват или специално предназначени за целта деловодни книги или Excel. Този начин на работа изключително много затруднява всички служители, ето няколко примера: документът се класира някъде физически и за да бъде открит, са необходими много време и ненужно хабене на нерви, понякога един документ се отнася за повече служители или отдели и е необходимо да бъде копиран и физически разнасян, рискът да се изгуби документ и съответно информацията, която носи, е реален, възлагането на задачи по конкретни документи напрактика се прави устно или с изпращане на имейл, което не позволява проследимост и не дава гаранция за изпълнение, процесът е тромав и не дава възможност на служителите да се занимават с важните за бизнеса дейности.
В следния пример, ще представя един доста тривиален за компаниите проблем – заяваване, одобрение на отпуски, остатък на отпуск за бъдещо използване. Обикновено към управителя на компанията се движат молби за отпуск, които той одобрява и в последствие молбите се изпращат в ТРЗ отдела за обработване. Но тук нещо се “чупи” – служителите ползват отпуск, управителят не винаги е наясно дали това е документирано и одобрено, тъй като през него минават тонове информация и не може да помни всеки детайл, служителите не могат да провеят колко отпуск остава и постоянно се обръщат към ТРЗ отдела, който обаче въвежда данните един път в месеца и не може да предостави актуална инфомация.
Има още десетки примери, които мога да дам, но ще стане прекалено дълго. Ако искаш, можеш от тук да намериш още много примери за проблеми, които Teamlook решава.
Имам конкретен процес, които искам да имплементираш. Ще бъде ли по възможностите на Teamlook?
Добре е да разбра повече за процеса, но обикновено отговорът, който давам е “ДА”, ще мога да го имплементирам.
След колко време ще усетя ползите от Teamlook?
Веднага след инсталиране на Teamlook и приключване на общите настройки на системата и обучение на теб и твоите служители, системата ще започне да дава ползи за твоя бизнес. А след това започват и настройките на различните процеси.
Колкото повече процеси автоматизираме, толкова повече ползи ще има за твоя бизнес. След като определен процес бъде настроен, твоите служители могат веднага да стартират работа по определения модел, което означава, че веднага след това компанията ще започне да трупа ползи.
В рамките между 3 и 6 месеца от стартиране на ефективната работа със системата, ползите за бизнеса ще се усетят трайно, тъй като всичко това ще повиши значително конкеретноспособността на компанията, доволните клиенти, служителите ще изпълняват ангажиментите си много по-ефективно и това ще води до повече приходи и печалби и повече свободно време за теб и твоите служители.
Как мога да съм сигурен, че ще имам повече печалби и повече свободно време?
Разработваме Teamlook повече от 10 години и в него има акумулирани много опит и знания. Системата е така направена, че позволява да се адаптира много точно според твоите изисквания и създава автоматизации. Тук се намесва и личният ми консултантски опит, свръзан с бизнес процеси и организационни структури и финансово-счетоводни въпроси.
Това бързо води до подреждане на дейностите в компанията, по добър контрол, използване на по-малко време за изпълнение на ангажиментите, премахване на дубриращите се дейности, по-качествено обслужване на клиентите, повишава конкерентоспособността, създава условия да се задържат съществуващите клиенти и да се привлекат нови, увеличава приходите и печалбите. Колкото до свободното време – да, неминуемо по-ефективното изпълнение на задачите, води до повече свободно време, а ти можеш да прецениш дали да го вложиш в още бизнес или в лични предизвикателства.
Всичко това е тествано многократно в компании от различни сфери на бизнеса и работи. Тук може да видиш и мненията на моите клиенти.
Какво отличава Teamlook от останалите?
Това, което отличава Teamlook от други софтуерни системи е, че това е система, която дава автоматични решения на индивидуалните проблеми и нужди на бизнеса и благодарение на това моите клиенти имат повече доволни клиенти, стабилно и постоянно нарастване на приходите и повече свободно време.
Чрез Teamlook търсим реални положителни резултати. Ако например ти установиш, че някой процес не дава желаните резултати, ще анализираме заедно причините за това и ще нанесем необходимите подобрения. Винаги ще можеш да разчиташ на персонално отношение и фокус върху нуждите, проблемите и желанията на твоя бизнес.
Искам да науча повече за Teamlook, какво трябва да направя?
Свържи се с мен за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време.
Моите контакти са:
(+359) 0887 421 018
k.stoyanov@teamlook.net
Константин Стоянов
Можем да се уговорим и за демонстрация на Teamlook намясто или онлайн в удобен за теб ден и час. След демонстрацията мога да ти осигуря достъп до демонстрационна система, където ще тестваш различните й възможности.
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация