Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Юридически отдел:
Договори - изготвяне, съгласуване, разписване
Предизвикателство
Предизвикателство

Една от важните функции на юридическия отдел е изготвянето и юридическата проверка на договори.

В рамките на компанията, договорите могат да бъдат изготвени по модел на компанията или да са по модел на съответния контрагент. И в двата случая договорите подлежат на юридическа проверка. При чести случаи на необходимост от изготвяне или проверка на договори наличието на единна софтуерна система е задължително.

И тук, както и в много други случаи, като най-достъпно решение се използва Excel, което обаче не е пълноценно за една по-голяма компания, в която има множество участници в този процес и води до липса на контрол, увеличава обема от административни дейности, файловете се съхраняват отделно от записа за договора, съвместната работа се затруднява или е невъзможна.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единен регистър на договорите, който да осигури проследяване на целия жизнен цикъл на договора.

В случая, в който договорът се създава по шаблон на компанията, юристът генерира съответния документ по точни указания от страна на заинтересованата страна, която е стартирала процеса. Ако договорът е създаден от контрагента, юристът го проверява и нанася съответните коментари и предложения за корекции. Системата съхранява версиите на всеки договор, така че може да се проследи изменението на съдържанието от самото начало. Всеки договор има статус, който указва до какъв етап е стигнал процеса на одобрение и съгласуване.

Всяко заинтересовано лице може да провери съответният договор на какъв етап от развитие на процеса се намира. Ръководителят на юридическият отдел може да осъществява общ контрол върху изпълнението на задачите, както и да следи натовареността на своите служители и да разпределя съответните задачи.

Подписаните договори се съхраняват в системата и осигуряват възможност за лесно намиране в бъдеще. Сключените анекси към съществуващи договори могат да се обвързват с договорите, така че всички необходими документи да са на една ръка разстояние лесно достъпни от лицата, които имат право да ги ползват.

За всеки договор може да се въведе дата на изтичане, така че системата да известява заинтересованите страни за предстоящо изтичане с цел да се предприемат съответните действия по евентуално подновяване на договора.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация