Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Юридически отдел:
Управление на спорове и дела
Предизвикателство
Предизвикателство

В текущата си работа, юридическият отдел се занимава с различни по обхват и продължителност спорове и дела.

При по-големи обеми от дейности отследяването и контролът се затруднява. Обобшаването на данните, хронологията на събитията също са важем момент за качествено свършената работа. Ако това се прави с помощта на Excel или друг неспециализиран софтуер се създават възможности за грешки, манупулиране на данните и неточности в процеса. Създават се труности при прехвърляне на ангажминетите от един към друг юрист.

Решение
Решение

Да се въведе система за проследяване работата на юристите по дела и спорове.

Всяко ново дело или спор се въвежда в изричен регистър, като по този начин се указва съществуването му. Всички документи, които се отнасят за случая се прикачват, документите, които трябва да се съгласуват се съгласуват по съответния процесен ред. Всяко едно действие и следствие от действия се записва в системата хронологично. По този начин се получава ясна картина на събитията, увеличава се възможността за контрол, а при необходимост от прехвърляне на работата на друг юрист или добавяне на юрист към екипа за конкретния случай, това става бързо, лесно и без излишна загуба на време.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация