Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Финансово-счетоводен отдел:
Управление и осчетоводяване на цялата счетоводна документация
Предизвикателство
Предизвикателство

В компании с множество офиси, магазини, цехове и др. обекти движението на счетоводни документи се осъществява трудно, тъй като документите трябва да се пренасят физически от едно на друго място или да се изпращат сканирани по имейла. И в двата случая има множество предпоставки за допускане на грешки, загуба на документи или забавяне.

Решение
Решение

Да се въведе единна система за логистика на счетоводни документи, която да осигури устойчиво и навременно получаване на цялата необходима документация в счетоводния отдел без да се губят документи и като се спестява ценно време.

Системата осигурява също така лесен преглед на документите в процеса на тяхното осчетоводяване, указване на статус "осчетоводен". Всеки документ при сканирането си записва данни за: вид, номер, дата, доставчик, сума и т.н. според съответните необходимости на компанията.

При данъчни ревизии и проверки или одити от независими финансови одитори, намирането на документи по номер, доставчик, период, дата и други критерии е изключително бързо и не изисква търсене на документа във физичекси архив.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация