Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Финансово-счетоводен отдел:
Бюджетиране
Предизвикателство
Предизвикателство

С разрастването на бизнеса е необходимо да се прави стриктен бюджет на разходите по отдели, разходни центрове и др. критерии по избор на компанията. Това е така, защото увеличеният обем от дейности носи след себе си множество разходи, а без контрол и ясно определяне дали разходът може да бъде направен, в средносрочен план компанията ще започне да изпитва трудности, породени от финансова неефективност.

Решение
Решение

Решението е да се създаде единна система за бюджетиране по видове разходи, разходни центрове, отдели, обекти и др. критериите по модел, който компанията избере.

Създадения бюджет може да бъде месечен, тримесечен или годишен. Служителите, които се занимават с контрола върху разходите могат за всеки разход да проверят колко е изхарчено до момента и да преценят дали новият разход може да бъде направен.

Бюджетът може да се обвърже с Процес Фактури от доставчици - одобрение, плащане и осчетоводяване като системата автоматично може да съпоставя сумата на новия разход и сумата на разхода, който може да бъде направен за същия елемент и оттам автоматично да се одобрява или не съответното плащане.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация