Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Администрация:
Организиране на вътрешно-фирмената кореспонденция
Предизвикателство
Предизвикателство

Много често част от дейностите в една компания са свързани с генериране на документи, които се отнасят за други отдели или служители в рамките на компанията. Обикновено компаниите не използват специална система за движение на такъв тип документи и това се осъществява предимно чрез физическо предаване. Това води до проблеми свързани със самата логистика на документите, особено при компании, които разполагат с повече от един обект, забавяне на дейностите и липса на контрол.
Решение
Решение

Решението е да се въведе регистър Вътрешна кореспонденция. Регистрите се достъпват от всчики служители в компанията, независимо в кой обект се намират, но достъпът до конкретен документ се определя от правата, които са дадени за този документ или по-конкретно от това на кого този документ е назначен (служител, компания, отдел, длъжност и други роли). Прилага се единен подход при генериране и изпращане на документи. При добавянето на документите (чрез сканиране или чрез качване на готови файлове), съответното лице въвежда необходими данни за описание на документа като: вид документ, номер, дата, описание, лице, до което е адресиран документа и т.н. Системата сама поставя вътрешен номер и дата на издаване. Веднага след добавяне на документа системата известява лицата, до които е адресиран, а те от своя страна предприемат съответните действия, като могат да поставят на себе си или на други лица задачи, свързани с получените документи. В последствие всеки документ лесно може да бъде намерен и прегледан от всички заинтересовани лица, които имат достъп до него. Ако е необходимо, могат да бъдат създадени различни регистри на вътрешна кореспонденция за различни специфични случаи на движение на документи с цел да се типизира и улесни работата на ангажираните със съответния процес служители. При възникване на определени събития с документите и изтичане на срокове, системата може да изпраща съответни известия до заинтересованите служители.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация