Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Отдел Човешки ресурси:
Управление на трудови досиета
Предизвикателство
Предизвикателство

Трудовите досиета са задължителен набор от документи във всяка компания. Трудовите досиета съдържат най-разрообразни документи като: трудов договор, анекси, заповеди, молби за отпуск, болнични, различни типови документи от трудово-правното законодателство, длъжностна характеристика, автобиография, дипломи и др. Отдел човешки ресурси непрекъснато работи с тези документи и бързото и лесно намиране на информаицята е ключов елемент от това да се работи ефективно. В компании с множество обекти и голям обем персонал намирането на конкретна информация е изключително труден процес, освен ако се използва софтуерна система за управление на документи.
Решение
Решение

Решението е да се въведе единен регистър на трудовите досиета. В регистъра се добавят всички налични трудово-правни документи. Осигурява се бърз и лесен начин за намиране на документи, като се търси по име, егн, вид на документа, номер и дата на документа, други критерии при необходимост. До регистъра имат достъп само част от служителите на компанията, които са определени от ръководството. Възможно е да се даде достъп до документите за конкретен отдел на ръководителя на съответния отдел. При поява на нов документ, той се добавя към регистъра и се архивира физически. Ако е необходимо заинтересованите служители могат да получават известие за добавен нов документ.

Регистърът на трудовите досиета може да се съчетае с Регистър на персонала, в който се добават всички служители на компанията с допълнителни данни, които компанията смята за необходими да поддържа и които осигуряват лесно намиране на съответната инфомация.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация