Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Отдел Човешки ресурси:
Контрол върху присъствие и отсъствия
Предизвикателство
Предизвикателство

Защо конкретен служител в момента не е в офиса, кога друг ще ползва отпуск и т.н. са въпроси, които често си задаваме, когато нямаме механизъм да отследяваме това. Често в компаниите отсъствията се администрират единствено за целите на ТРЗ калкулациите, за да се определят съответните трудови възнаграждения. Но информация за текущите и предстоящи отсъствия не е налична, поне за широкия кръг от заинтересовани лица (това са лицата, които често комуникират със съответния служител и извършват взаимни дейности с него). Оттам се нарушава възможността за добро планиране на ангажиментите, занижава се контрола на присъствието. За служителите, които са на работа често не може да се определи точно кога е стартирал работния ден, кога е завършил, колко време е продължил, калко време е протекла обедната почивка и др.
Решение
Решение

Решението е да се въведе системата за следене на отсъствия и контрол на присъствието.

По отношение на отсъствията, за всяко лице може да се посочи отсъствие (отпуск, болнични, майчинство, командировка) за определен период от време. Това дава възможност на всички заинтересовани служители да разберат, че съответното лице има предстоящо или текущо отсъствие и кой го замества. А това дава възможност да се планират точно и ясно ангажиментите спрямо отсъстващите лица.

За присъстващите служители се пази лог на дейностите, в който се записва и час на начало и край на работен ден, продължителност на обедна почивка, продължителност на работен ден и др. събития. Тази система може да се обвърже и със система за контрол на достъпа за още по-висока степен на достоверност. Това дава възможност на управителите на компанията или ръководителите на отдели да контролират присъствието и да нанасят корекции в поведението, когато е необходимо.

Системата периодично (например всяка седмица) известява заинтересованите служители за предстоящите отсъствия.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация