Teamlook меню бутон
Автоматизирано софтуерно решение за растеж на бизнеса

Teamlook свържи се с нас бутон
Позвъни
Teamlook поискай демо бутон
Демо
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време: (+359) 0887 421 018 (+359) 02 400 11 92 info@teamlook.net Константин Стоянов
Поискай демострация на системата. Онлайн или в твоя офис. Поискай
Приложение
Отдел Човешки ресурси:
Заявяване и разрешаване на отпуски
Предизвикателство
Предизвикателство

Компаниите с персонал на 20-30 служители вече започват да изпитват затрудание в одобрението на отпуски. Често управителите не са наясно кои служители са получили разрешение за отпуск, за кои периоди, изготвени и подписани ли са необходимите документи за целта.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за заявяване и разрешаване на отпуски. Системата е достъпна за всички служители в компанията.

Когато служител желае да ползва отпуск, прави заявка за това през системата. Заявката известява управителя, който тярбва да вземе отношение. Ако управителя разреши отпуска, системата известява служитея, че отпускът е разрешен. Автоматичон се генерират съответните докумети (например молба и заповед за отпуск), разпечатват се и се разписват от страните. Заявката получава статус одобрена и указва, че са изготвени необходимите документи. Системата автоматично добавя отсъствието и останалите служители, включително и заместникът, получават информация за предстоящото отсъствие

Ежеседмично служителите получават автоматично информация за текущите отсъствия от седмицата и предстоящите отсъствия за следващата седмица, за да могат да си настроят ангажиментите, ако е необходимо.

Системата позволява и да се въвеждат и отчитат почасови отсъствия за компании, в които това е разрешено.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова - НОВАКОН Видео бутон за стартиране
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН
Светла Христова - Сканклийн Видео бутон за стартиране
Светла Христова заместник управител на Сканклийн
Видео бутон за стартиране

Виж какви проблеми решава
TEAMLOOK

Модули
виж още
Свържи се с нас за безплатна опознавателна среща, за да обсъдим какви са проблемите, които срещаш в бизнеса си и как Teamlook може да ти помогне да ги решиш и да ти осигури стабилно бизнес развитие, повече приходи и повече свободно време
или
Поискай демонстрация