Teamlook меню бутон

Електронно управление на документи (DMS)

Teamlook DMS (Document Management System) е мощно и лесно за ползване софтуерно решение за електронно управление на документи, файлове и информация. Системата осигурява създаването и поддъжрането на неограничен брой електронни архиви на документи и регистри, настроени точно според изискванията на компанията. Без копиране и дублиране на документи. Без трупане на хартия и папки. С инструментите за WorkFlow постигаш по-добра организация и по-висока ефективност. По-ниски разходи. По-висока производителност. По-високи финансови резултати.

Системата съчетава множество инструменти, осигуряващи бързо създаване на документи, лесно сканиране, качване на файлове, мощно индексиране и търсене данни, навременно известяване за възникнали събития като нов документ, необходимост от одобрение на документ и т.н., контрол на версиите, стриктен контрол на достъпа до документи и папки, генериране на разнообразни справки според изискванията на компанията, възлагане на задачи по документи и много други.

Папките, данните, типовете документи и документалните процеси се настройват точно според нуждите на твоята компания. Възможностите са неограничени.
Teamlook DMS е част от Teamlook - софтуерна система за управление на документи, процеси и съвместна работа, и е специално създадена за компании като твоята - средно големи компании с екипи над 20 души, които имат проблеми с лоша организация и недоволни клиенти, трудно управляват разрастващия се бизнес и биха искали да си осигурят устойчиво нарастване на приходите, автоматичен контрол на дейностите и повече свободно време.

Това, което отличава Teamlook от други софтуерни системи е, че това е система, която дава автоматични решения на индивидуалните проблеми и нужди на бизнеса и благодарение на това компаниите имат повече доволни клиенти, стабилно и постоянно нарастване на приходите и повече свободно време.
Характеристики
TEAMLOOK Архивиране
Архивиране
TEAMLOOK е мощна архивираща система, която организира фирмения документооборот и осигуряво бързо и лесно намиране на необходимите документи.
TEAMLOOK Документални процеси
WorkFlow
TEAMLOOK ефективно организира адаптивни workflow процеси, свързани с документи и информация (одобрения на плащания, фактури, заявки за покупка, осчетоводяване на документи, и други).
TEAMLOOK Файлове
Файлова Система
С TEAMLOOK може да управлявате файловата си система на облачен принцип. Гъвкави права за достъп и редакция на информацията. Подробна история на редакциите и действията в системата.
TEAMLOOK Задачи по документи
Възлагане на задачи
Ефективно поставяне на задачи, свързани с документи, отследяване и контрол на изпълнението.
TEAMLOOK Работи Бързо
Работи Бързо
TEAMLOOK е особено ефективна при работа с голям обем документи. Масово сканиране с изключително интуитивен интерфейс за организация на файлове в документи, масови редакции и извличане на данни.
TEAMLOOK Индексиране
Индексиране
С TEAMLOOK получавате индексиран електронен архив с неограничени данни към всеки документ (номер, дата на издаване, входящ номер, дата на промяна, контрагент, сума, бележки, статуси, одобрения и т.н.).
TEAMLOOK Търсене
Мощно Търсене
TEAMLOOK предлага мощен инструмент за търсене на документи по индексирани данни. Предефинирани и потребителски филтри с разнообразни комбинаци от критерии за търсене.
TEAMLOOK Импорт и Експорт
Импорт и Експорт
Лесен преход от други системи чрез функции за автоматичен импорт на данни и интеграция чрез Web Services. TEAMLOOK бързо експортира данни и файлове в разнообразни файлови формати.
TEAMLOOK Известяване
Известяване
TEAMLOOK известява при нов или редакция на съществуващ документ, изтичане на срок и специфични случаи (одобрения, смяна на статуси, просрочие и други).
TEAMLOOK Контрол на версиите
Контрол на Версиите
TEAMLOOK поддържа контрол на версиите на документите и файловете. Възможност за “заключване” на документ за текуща редакция. Възможност за възстановяване на предходна версия на документ и файл.
TEAMLOOK Електронни регистри
Електронни Регистри
С TEAMLOOK може да създавате разнообразни електронни регистри (на договори, на клиенти, на доставчици и други). Инструменти за търсене, редакция, импорт, експорт, автоматизации, известяване.
TEAMLOOK Достъп
Контрол на достъпа
TEAMLOOK използва разширен набор от права за достъп, работа, редакция, импорт и експорт на документи. Дефиниране на права според текущо съдържание на документа.
TEAMLOOK Справки
Справки
TEAMLOOK притежава инструмент за конфигуриране и генериране на неограничен набор от справки според нуждите на организацията и потребителя.
TEAMLOOK Редактиране на документи
Редактиране
Бързо и лесно редактиране на всякакви файлове чрез локално приложение и автоматичен директен запис обратно в TEAMLOOK.
TEAMLOOK Офиси
Виртуален офис
TEAMLOOK осигурява на служителите от различни офиси на компанията да работят в единен виртуален офис и разстоянията да нямат значение.
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Интерфейс
Снимки
Teamlook Документи Реистър контрагенти
Teamlook Документи Входяща поща
Teamlook Документи Регистър Недвижими имоти Търсене
Teamlook Документи Справки
Видео
Представяне на Документи
Teamlook Документи Кратко представяне на основните функции Видео бутон за стартиране
Създаване на документ
Teamlook Документи Създаване на документи Видео бутон за стартиране
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Виж още Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация