Teamlook меню бутон

Индустрии

TEAMLOOK система за управление на електронни документи и бизнес процеси. TEAMLOOK не е тясно профилирано решение и е специално създаден, за да може да се конфигурира изцяло според нуждите на съответната организация. Това означава, че може да се използва от всички индустрии и във всички отдели на компанията.

Ето и някои от индустриите, които използват TEAMLOOK

Търговия на Едро и Дистрибуция
Търговия на Едро и Дистрибуция

Дейността на Търговските компании е съпътствана от множество процеси, които трябва да се автоматизират. Чрез TEAMLOOK Търговските компании организират:

 • Планиране и отчитане на работата на търговски представители
 • Получаване и изпълнение на заявки от клиенти
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
 • Управление на търговските политики
 • Управление на маркетингови мероприятия като участия в изложения, участия в брошури, реклами в онлайн, социални и офлайн медии
 • Управление информацията за транспортните средства
Счетоводни Къщи
Счетоводни Къщи

Счетоводните къщи се изправят пред редица предизвикатества, свързани с автоматизиране на дейностите, подобряване на контрола и ефективността, увеличаване на пазарен дял в силно конкурентна среда. Чрез TEAMLOOK Счетоводните къщи организират пълноценно:

 • Логистика на счетоводни документи към счетоводната къща и от счетоводната къща към счетоводителите (безхартиено счетоводство без значение мястото на работа)
 • Регистриране на различни счетоводни и данъчни събития и обстоятелства, които не се отчитат от счетоводния софтуер като: данъчни разлики, счетоводни грешки, важни събития, касови апарати, разходни норми и т.н.
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти, определяне на отговорници
 • Автоматични повтаряеми задачи за ежемесечни, тримесечни и други ангажименти с периодична повтаряемост
 • Автоматизиране на вътрешни процеси и чек листове като: месечнни счетоводни дейности, месечни ДДС документи, годишно счетоводно приключване, контрол върху работата на счетоводителите, месечни пейрол калкулации, уведомления по чл.62 от КТ, ревизии и проверки, одити и т.н.
 • Автоматизирано изготявне на протоколи за предаване на документи
Земеделски Компании
Земеделски Компании

В резултат на разрастването си земеделските компании се сблъскват с нови предизвикателства, свързани с управление на голям обем информация за заявки за покупка на торове, външни услуги, дълготрайни активи, заплащане на оперативни разходи, комуникация с клиенти, управление на арендни договори и др. Чрез TEAMLOOK земеделските компании успешно организират:

 • Процеси по закупуване на торове, външни услуги, оперативни разходи, дълготрайни активи, вкл. провеждане на търгове, бюджетиране, одобрение на различни нива и по различни сценарии
 • Управление на взаимоотношения със собственици, арендатори, клиенти
 • Управление на арендни договори
 • Управление, отчитане и контрол на служебни аванси
 • Управление информацията за транспортните средства и механизация
Лекарства и Хранителни добавки
Лекарства и Хранителни добавки
Хотели
Хотели
Производство
Производство
Лизинг и Застраховане
Лизинг и Застраховане
Адвокатски дружества
Адвокатски дружества
Транспорт и Логистика
Транспорт и Логистика
Държавна и Общинска Администрация
Държавна и Общинска Администрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Характеристики
TEAMLOOK Архивиране
Архивиране
TEAMLOOK е мощна архивираща система, която организира фирмения документооборот и осигуряво бързо и лесно намиране на необходимите документи.
TEAMLOOK Документални процеси
WorkFlow
TEAMLOOK ефективно организира адаптивни workflow процеси, свързани с документи и информация.
TEAMLOOK Файлове
Файлова Система
С TEAMLOOK може да управлявате файловата си система на облачен принцип. Гъвкави права за достъп и редакция на информацията. Подробна история на редакциите и действията в системата.
TEAMLOOK Задачи
Задачи
Поставяне на задачи. Автоматични задачи с дефинирана повтаряемост. Отследяване и контрол на изпълнението.
TEAMLOOK Работи Бързо
Работи Бързо
TEAMLOOK е особено ефективна при работа с голям обем документи и процеси. Масово сканиране с изключително интуитивен интерфейс за организация на файлове в документи, масови редакции и извличане на данни.
TEAMLOOK Индексиране
Индексиране
С TEAMLOOK получавате индексиран електронен архив с неограничени данни към всеки документ (номер, дата на издаване, входящ номер, дата на промяна, контрагент, сума, бележки, статуси, одобрения и т.н.).
TEAMLOOK Търсене
Мощно Търсене
TEAMLOOK предлага мощен инструмент за търсене на документи и файлове по индексирани данни. Предефинирани и потребителски филтри с разнообразни комбинаци от критерии за търсене.
TEAMLOOK Импорт и Експорт
Импорт и Експорт
Лесен преход от други системи чрез функции за автоматичен импорт на данни и интеграция чрез Web Services. TEAMLOOK бързо експортира данни и файлове в разнообразни файлови формати.
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация