Teamlook меню бутон

Приложение

Търговски отдел:
Планиране и отчитане работата на търговските представители
Предизвикателство
Предизвикателство

Търговските представители планират и отчитат дейността си ежедневно. Обикновено това се прави с помощта на Excel, което води до редица затруднения и дубриране на ангажименти, а оттам и до ниска ефективност. Компаниите осъзнават този недостатък и търсят софтуерно решение за преодоляването му.
Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за комуникация, планиране и отчитане работата на търговските представители, която да осигури прозрачност и ефективен контрол, като същевременно да премахне излишните дейности и да ускори процеса на отчитане, осигурявайки повече време за типичната търговска работа.

Чрез Teamlook се създават регистри, които помагат отчитането на дейността на търговските представители да става бързо, лесно и в реално време. Това може да се постигне чрез следните функционалности:
  • Регистър на клиентите - единен регистър на клиентите и указване кой търговски представител за кой клиент отговаря. Регистърът може да се формира и автоматично като в този случай Teamlook чете данните от външен софтуер (например складов софтуер или ERP система)
  • Календар на дневните дейности - това е регистър, в който всеки търговец планира дейностите си за конкретен ден. Обикновено всеки търговец планира дейностите си за поне 1 месец напред като регистърът позволява нанасяне на следващи корекции, ако това е необходимо.
  • Регистър на посещенията - в същност това е най-важният регистър. Чрез него всеки търговец отчита всяка комуникация с клиент (посещение, телефоно обаждане, доставка на стока, мърчъндайзинг, обикновена среща и др.). Това може да стане в края на работния ден или веднага след срещата с клиента, ако търговецът разполага намясто с лаптоп с интернет или таблет. Регистърът може да бъде настроен така, че да планира автоматично следващо посещение при приключване на текущото посещение на база на допълнителни критерии за честота на посещение на клиента. Търговският представител вижда всички приключени посещения за конкретен клиент и може да си припомни важни детайли, които имат значение за текущата комуникация, вкючително поети ангажименти. Търговският директор може по всяко време да проверява дейностите на своите търговци, да дава допълнителни указания и да следи за качественото изпълнение на задачите.
Като допълнение, търговският директор може да следи географското местоположението на всеки търговски представител.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация