Teamlook меню бутон

Приложение

Търговски отдел:
Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
Предизвикателство
Предизвикателство

Проследяването на жизнения цикъл на оферта от изготвянето, през съгласуването, изпращането, одобрението или отхвърлянето е важен елемент от договарянето на сделки. Често компаниите използват Excel за проследяване на този процес, което при множество търговци, офиси, оферти и клиенти е изключително непрактично, води до липса на контрол, увеличава обема от административни дейности, файловете се съхраняват отделно от записа за офертата, съвместната работа се затруднява или е невъзможна.
Решение
Решение

Решението е да се създаде единен регистър на оферите, който да осигури проследяване на целия жизнен цикъл на офертата. Офертата се създава при точно определен шаблон, след създаването, системата известява лицето, което е отговорно за съгласуване на офертата. Лицето, което съгласува офертата може да я одобри или да я върне за корекция или само да нанесе необходимите корекции. След одобрение на офертата, лицето което я е създало получава известие и я изпраща към клиента. Ако клиентът одобри или отхвърли офертата, това се указва в системата и процесът приключва. При приемане на офертата и необходимост от сключване на договор, процесът може да стартира друг процес по слключване на договор, който може да се раздели на етапи - изготвяне на договор, съгласуване на договора, разписване, свеждане до знанието на заинтересованите участници, архивиране.

Търговскиат директор по всяко време може да проследи статусите на активните оферти, може да получи информация за причините за отказана оферта и т.н. Всяка оферта може да съдържа срок на изтичане и на база на този срок заинтересованите страни предварително да получават известие с цел да предриемат съответните действия.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация