Teamlook меню бутон

Приложение

Търговски отдел:
Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
Предизвикателство
Предизвикателство

Част от дейностите на търговския отдел са свързани със сключване на договори с клиенти. При по-големи обеми наличието на единна софтуерна система е задължително.

И тук, както и в много други случаи, като най-достъпно решение се използва Excel, което обаче не е пълноценно за една по-голяма компания, в която има множество участници в този процес и води до липса на контрол, увеличава обема от административни дейности, файловете се съхраняват отделно от записа за договора, съвместната работа се затруднява или е невъзможна.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единен регистър на договорите с клиенти, който да осигури проследяване на целия жизнен цикъл на договора - изготвяне, съгласуване, юридическо становище (ако е необходимо), подписване, изпълнение, архивиране.

Всяко заинтересовано лице може да провери съответният договор на какъв етап от развитие на процеса се намира. Ръководителят на търговския отдел може да осъществява общ контрол върху изпълнението на задачите.

Подписаните договори се съхраняват в системата и осигуряват възможност за лесно намиране в бъдеще. Това позволява на служителите, които отговарят за съответния клиент, да организират и изпълняват ангажиментите си към клиенти точно според направените договорки. Ценовите споразумения, специфичните условия за работа и доставка са винаги достъпни и съответните служители могат във всеки момент да направят справка за това.

Сключените анекси към съществуващи договори могат да се обвързват с договорите, така че всички необходими документи да са на една ръка разстояние лесно достъпни от лицата, които имат право да ги ползват.

За всеки договор може да се въведе дата на изтичане, така че системата да известява заинтересованите страни за предстоящо изтичане с цел да се предприемат съответните действия по евентуално подновяване на договора.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация