Teamlook меню бутон

Приложение

За всички отдели:
Вътрешна комуникация между служителите
Предизвикателство
Предизвикателство

В рамките на компанията служителите комуникират устно очи в очи или по телефон, по имейл или софтуер като Skype. Устната комуникация е наземенима, но изисква точно в един и същи момент служителите, които трябва да комуникират, да са свободни за тази комуникация, но обикновено не остава "следа" от този вид комуникация. Комуникацията по имейл е широко разпространен модел за обмяна на информация, но е сравнително остарял инструмент, който по-скоро е удобен за комуникация с външни за компанията субекти. Използването на имейл във вътрешната комуникация може да бъде подобрено с други инструменти. Използването на Skype и други подобни софтуери е нежелателно, поради това, че са източник на вируси, а самата комуникация остава обикновено временно някаква следа и е твърде разхвърлена и не може да се управлява от компанията.
Решение
Решение

Teamlook притежава вграден инструментариум за комуникация чрез вътрешни съобщения. Вътрешните съобщения не могат да бъдат изтривани и променяни. Чрез вътрешните съобщения се осигурява както бърза комуникация, свързана с общи въпроси, така и по-сложни дискусии, когато това е необходимо и всичко това се прави с един единствен инструмент. Системата превъзхожда имейл комуникацията за целите на комуникация в рамките на компанията, тъй като:
  • Осигурява по-стриктен контрол върху комуникацията и по-висока сигурност на данните - получено съобщение не може да бъде изтрито или редактирано, докато имейл не само, че може да бъде изтрит при получателя, но и при отговор може да се манипулира копираното съдържание от предходна комуникация.
  • Осигурява точен достъп до данните - когато се изпрати съобщение до друго лице сме сигурни, че само това лице ще получи съобщението. Съобщенията не минават през имейл сървъри и е сигурно, че ще бъдат получени и няма да бъдат отчетени като спам.
  • Дава възможност за включване на допълнителни участници - ако модераторът на съобщението е разрешил това, към съобщението могат да бъдат добавени допълнителни участници, без да е необходимо да се препраща и да се разводнява дискусията.
  • Дава възможност да се забрани препращане на дискусия - това защитава дискусията от евентуално препращане към служители, които не трябва да я виждат.
  • Дава възможност за добавяне на дискусията към проект - по този начин дискусията се превръща в дискусия към проект и всички мнения и коментари за проекта се пренасят стандартно на едно място.
  • Осигурява лесно и бърза намиране на съобщения - независимо, че съобщенията могат да са изпратени преди години, сме сигурни, че ще бъдат открити при търсене.
  • Системата може да генерира автоматично съобщения към потребителите при зададена цикличност (например всеки месец).
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация