Teamlook меню бутон

Приложение

За всички отдели:
Управление на задачи и проекти
Предизвикателство
Предизвикателство

Задачите са всяко действие, което служителят изпълнява. Поради тази причина списъкът на задачите е напрактика неизчерпаем (участие в среща, телефонно обаждане до потенциален клиент, изготвяне на справка, изплащане на заплати, осчетоводяване на фактура, дизайн на снимка за реклама, изкопаване на трасе за полагане на кабели, съгласуване на договор, получаване на стока, извършване на стокова ревизия, наливане на гориво, изпращане на полица, сканиране на документ и т.н.). За да не се пропускат срокове и ангажименти е необходимо всеки служител да управлява задачите си по някакъв начин. Обикновено всеки служител си изгражда собствена система за това - тефтер, файл в Excel, лепящи бележки и др. подобни. Това разбира се не е най-добрия и ефективен начин за компанията, тъй като:
  • Работата с тези инструменти е хаотично и крие рискове от забравяне, изгубване.
  • В същност не всеки служител стига до добра и ефективна система за организация на задачите си, а от това страда бизнеса на компанията.
  • Не е възможен анализ на ангажираността на служителя или отдела.
  • Не е възможен контрол върху ангажираността на служителя или отдела.
  • Трудно се прехвърлят задачи от един на друг служител при необходимост, особено при специфични и непопулярни задачи.
  • Когато задачите са циклични (например всеки месец), съществува възможност да се пропусне задача в някой от циклите.
  • Не се налага единен стандарт на работа, който компаниите да подобряват с времето.
Решение
Решение

Teamlook притежава вграден инструментариум за управение на задачи. Чрез него всеки служител може да постави задача на себе си или на други служители. Всеки служител може да получи задачи от други служители. При извършване на действие по задача (бележка към задача, изпълнение на задача, одобряване на доклад по задача, връщане на задача за ново изпълнение), до която има достъп конкретен служител (като възложител, наблюдател или изпълнител) и това действие е извършено от друг служител, първият служител веднага получава известие от системата, че за конкретната задача е извършено действие. Когато служител постави задача на друг служител и другият служител изпълни задачата, първият служител веднага получава известие от системата за това, че задачата е приключена. Системата осигурява напълно ясно среда за съвместна работа. Задачите могад да участват и в проекти, като по този начин се планират различни ангажименти по изпълнение на проекта.

Ръководителят на конкретен отдел може да извършва контрол по изпълнение на задачите на целия отдел. Конкретна задача се вижда само от участниците в задачата (възложител, наблюдател, изпълнител), както и от ръководителите на компанията или ръководителят на съответния отдел.

Системата осигурява лесно и бързо намиране на задачи, ясен поглед върху задачите за деня или друг избран период от време.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация