Teamlook меню бутон

Приложение

Юридически отдел:
Управление на спорове и дела
Предизвикателство
Предизвикателство

В текущата си работа, юридическият отдел се занимава с различни по обхват и продължителност спорове и дела.

При по-големи обеми от дейности отследяването и контролът се затруднява. Обобшаването на данните, хронологията на събитията също са важем момент за качествено свършената работа. Ако това се прави с помощта на Excel или друг неспециализиран софтуер се създават възможности за грешки, манупулиране на данните и неточности в процеса. Създават се труности при прехвърляне на ангажминетите от един към друг юрист.

Решение
Решение

Да се въведе система за проследяване работата на юристите по дела и спорове.

Всяко ново дело или спор се въвежда в изричен регистър, като по този начин се указва съществуването му. Всички документи, които се отнасят за случая се прикачват, документите, които трябва да се съгласуват се съгласуват по съответния процесен ред. Всяко едно действие и следствие от действия се записва в системата хронологично. По този начин се получава ясна картина на събитията, увеличава се възможността за контрол, а при необходимост от прехвърляне на работата на друг юрист или добавяне на юрист към екипа за конкретния случай, това става бързо, лесно и без излишна загуба на време.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация