Teamlook меню бутон

Приложение

Финансово-счетоводен отдел:
Управление и осчетоводяване на цялата счетоводна документация
Предизвикателство
Предизвикателство

В компании с множество офиси, магазини, цехове и др. обекти движението на счетоводни документи се осъществява трудно, тъй като документите трябва да се пренасят физически от едно на друго място или да се изпращат сканирани по имейла. И в двата случая има множество предпоставки за допускане на грешки, загуба на документи или забавяне.

Решение
Решение

Да се въведе единна система за логистика на счетоводни документи, която да осигури устойчиво и навременно получаване на цялата необходима документация в счетоводния отдел без да се губят документи и като се спестява ценно време.

Системата осигурява също така лесен преглед на документите в процеса на тяхното осчетоводяване, указване на статус "осчетоводен". Всеки документ при сканирането си записва данни за: вид, номер, дата, доставчик, сума и т.н. според съответните необходимости на компанията.

При данъчни ревизии и проверки или одити от независими финансови одитори, намирането на документи по номер, доставчик, период, дата и други критерии е изключително бързо и не изисква търсене на документа във физичекси архив.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация