Teamlook меню бутон

Приложение

Финансово-счетоводен отдел:
Администриране на команидоръвчи отчети
Предизвикателство
Предизвикателство

Компаниите с множество служители, които са в командировка изпитват затрудения да организират ефективно процесите на комнадироване и отчитане.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за регистриране и отчитане на командировките.

Процесът може да мине през заявка за командировка, одобрение от прекия ръководител за целесъобразност, изплащане на суми от касиер, изпълнение и отчитане на командировката. Системата може да генерира всички налични документи за командироването, така че да се спести попълване на документи на ръка или от друг шаблонен файл.

Ръководителите на отдели по всяко време могат да проверят кои служители са в командировка, къде протича командировката и до коя дата. Осигурява се прозрачност по отношение одобрението и целесъобразността на командировката.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация