Teamlook меню бутон

Приложение

Финансово-счетоводен отдел:
Бюджетиране
Предизвикателство
Предизвикателство

С разрастването на бизнеса е необходимо да се прави стриктен бюджет на разходите по отдели, разходни центрове и др. критерии по избор на компанията. Това е така, защото увеличеният обем от дейности носи след себе си множество разходи, а без контрол и ясно определяне дали разходът може да бъде направен, в средносрочен план компанията ще започне да изпитва трудности, породени от финансова неефективност.

Решение
Решение

Решението е да се създаде единна система за бюджетиране по видове разходи, разходни центрове, отдели, обекти и др. критериите по модел, който компанията избере.

Създадения бюджет може да бъде месечен, тримесечен или годишен. Служителите, които се занимават с контрола върху разходите могат за всеки разход да проверят колко е изхарчено до момента и да преценят дали новият разход може да бъде направен.

Бюджетът може да се обвърже с Процес Фактури от доставчици - одобрение, плащане и осчетоводяване като системата автоматично може да съпоставя сумата на новия разход и сумата на разхода, който може да бъде направен за същия елемент и оттам автоматично да се одобрява или не съответното плащане.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация