Teamlook меню бутон

Приложение

Администрация:
Създаване, съхранение и популяризиране на процедури, формуляри, инструкции
Предизвикателство
Предизвикателство

Лесният достъп до процедури, формуляри, инструкиции, шаблонни документи и др. подобни е решаващ фактор за познаването на правилата, които компанията е наложила и възможността тези прави да бъдат спазвани, дори и в компании, в които служителите са разпределени в рамките на един офис. Този проблем не може да бъде решен ефективно, ако не се използва софтуерно решение за целта.
Решение
Решение

Решението е да се създаде регистър на процедури, инструкци, формуляри и шаблонни документи, включително и при ISO сертификации, като се указва права на достъп до всеки конкретен документ и се организира автоматично известяване при възникване на промени. Регистърът включва всички документи от този вид, като се осигурява търсене по име на документа, код на документа, номер на версия, дата на версия, вид на документа, създател и т.н. според изискванията на съответната компания. Към всеки запис в регистъра има файл (pdf, docx и т.н.), който представлява съответния документ. При поява на нова верися на конкретен документ, системата поставя нова версия и известява всички заинтересовани страни, които имат достъп до документа. За всеки документ се указва кои са ролите (длъжности, отдели, компании, конкретни лица, специфични роли), които могат да го ползват.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация