Teamlook меню бутон

Приложение

Администрация:
Организиране на вътрешно-фирмената кореспонденция
Предизвикателство
Предизвикателство

Много често част от дейностите в една компания са свързани с генериране на документи, които се отнасят за други отдели или служители в рамките на компанията. Обикновено компаниите не използват специална система за движение на такъв тип документи и това се осъществява предимно чрез физическо предаване. Това води до проблеми свързани със самата логистика на документите, особено при компании, които разполагат с повече от един обект, забавяне на дейностите и липса на контрол.
Решение
Решение

Решението е да се въведе регистър Вътрешна кореспонденция. Регистрите се достъпват от всчики служители в компанията, независимо в кой обект се намират, но достъпът до конкретен документ се определя от правата, които са дадени за този документ или по-конкретно от това на кого този документ е назначен (служител, компания, отдел, длъжност и други роли). Прилага се единен подход при генериране и изпращане на документи. При добавянето на документите (чрез сканиране или чрез качване на готови файлове), съответното лице въвежда необходими данни за описание на документа като: вид документ, номер, дата, описание, лице, до което е адресиран документа и т.н. Системата сама поставя вътрешен номер и дата на издаване. Веднага след добавяне на документа системата известява лицата, до които е адресиран, а те от своя страна предприемат съответните действия, като могат да поставят на себе си или на други лица задачи, свързани с получените документи. В последствие всеки документ лесно може да бъде намерен и прегледан от всички заинтересовани лица, които имат достъп до него. Ако е необходимо, могат да бъдат създадени различни регистри на вътрешна кореспонденция за различни специфични случаи на движение на документи с цел да се типизира и улесни работата на ангажираните със съответния процес служители. При възникване на определени събития с документите и изтичане на срокове, системата може да изпраща съответни известия до заинтересованите служители.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация