Teamlook меню бутон

Приложение

Отдел Човешки ресурси:
Управление на трудови досиета
Предизвикателство
Предизвикателство

Трудовите досиета са задължителен набор от документи във всяка компания. Трудовите досиета съдържат най-разрообразни документи като: трудов договор, анекси, заповеди, молби за отпуск, болнични, различни типови документи от трудово-правното законодателство, длъжностна характеристика, автобиография, дипломи и др. Отдел човешки ресурси непрекъснато работи с тези документи и бързото и лесно намиране на информаицята е ключов елемент от това да се работи ефективно. В компании с множество обекти и голям обем персонал намирането на конкретна информация е изключително труден процес, освен ако се използва софтуерна система за управление на документи.
Решение
Решение

Решението е да се въведе единен регистър на трудовите досиета. В регистъра се добавят всички налични трудово-правни документи. Осигурява се бърз и лесен начин за намиране на документи, като се търси по име, егн, вид на документа, номер и дата на документа, други критерии при необходимост. До регистъра имат достъп само част от служителите на компанията, които са определени от ръководството. Възможно е да се даде достъп до документите за конкретен отдел на ръководителя на съответния отдел. При поява на нов документ, той се добавя към регистъра и се архивира физически. Ако е необходимо заинтересованите служители могат да получават известие за добавен нов документ.

Регистърът на трудовите досиета може да се съчетае с Регистър на персонала, в който се добават всички служители на компанията с допълнителни данни, които компанията смята за необходими да поддържа и които осигуряват лесно намиране на съответната инфомация.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация