Teamlook меню бутон

Приложение

Отдел Човешки ресурси:
Контрол върху присъствие и отсъствия
Предизвикателство
Предизвикателство

Защо конкретен служител в момента не е в офиса, кога друг ще ползва отпуск и т.н. са въпроси, които често си задаваме, когато нямаме механизъм да отследяваме това. Често в компаниите отсъствията се администрират единствено за целите на ТРЗ калкулациите, за да се определят съответните трудови възнаграждения. Но информация за текущите и предстоящи отсъствия не е налична, поне за широкия кръг от заинтересовани лица (това са лицата, които често комуникират със съответния служител и извършват взаимни дейности с него). Оттам се нарушава възможността за добро планиране на ангажиментите, занижава се контрола на присъствието. За служителите, които са на работа често не може да се определи точно кога е стартирал работния ден, кога е завършил, колко време е продължил, калко време е протекла обедната почивка и др.
Решение
Решение

Решението е да се въведе системата за следене на отсъствия и контрол на присъствието.

По отношение на отсъствията, за всяко лице може да се посочи отсъствие (отпуск, болнични, майчинство, командировка) за определен период от време. Това дава възможност на всички заинтересовани служители да разберат, че съответното лице има предстоящо или текущо отсъствие и кой го замества. А това дава възможност да се планират точно и ясно ангажиментите спрямо отсъстващите лица.

За присъстващите служители се пази лог на дейностите, в който се записва и час на начало и край на работен ден, продължителност на обедна почивка, продължителност на работен ден и др. събития. Тази система може да се обвърже и със система за контрол на достъпа за още по-висока степен на достоверност. Това дава възможност на управителите на компанията или ръководителите на отдели да контролират присъствието и да нанасят корекции в поведението, когато е необходимо.

Системата периодично (например всяка седмица) известява заинтересованите служители за предстоящите отсъствия.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация