Teamlook меню бутон

Приложение

Отдел Човешки ресурси:
Заявяване и разрешаване на отпуски
Предизвикателство
Предизвикателство

Компаниите с персонал на 20-30 служители вече започват да изпитват затрудание в одобрението на отпуски. Често управителите не са наясно кои служители са получили разрешение за отпуск, за кои периоди, изготвени и подписани ли са необходимите документи за целта.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за заявяване и разрешаване на отпуски. Системата е достъпна за всички служители в компанията.

Когато служител желае да ползва отпуск, прави заявка за това през системата. Заявката известява управителя, който тярбва да вземе отношение. Ако управителя разреши отпуска, системата известява служитея, че отпускът е разрешен. Автоматичон се генерират съответните докумети (например молба и заповед за отпуск), разпечатват се и се разписват от страните. Заявката получава статус одобрена и указва, че са изготвени необходимите документи. Системата автоматично добавя отсъствието и останалите служители, включително и заместникът, получават информация за предстоящото отсъствие

Ежеседмично служителите получават автоматично информация за текущите отсъствия от седмицата и предстоящите отсъствия за следващата седмица, за да могат да си настроят ангажиментите, ако е необходимо.

Системата позволява и да се въвеждат и отчитат почасови отсъствия за компании, в които това е разрешено.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация