Teamlook меню бутон

Приложение

Транспортен отдел:
Управление на информацията за транспортните средства
Предизвикателство
Предизвикателство

Поддържането на информация за транспортните средства е необходимо за правилното им експлоатиране. Често компаниите разработват регистри на основана на Excel, но това води до проблеми свързани със сигурността, невъзможност да се ограничи достъпа на потребители до конкретни данни, съвместтната работа се затруднява, особено при наличие на повече от един обект на компанията, не е възможно получаването на автоматични известия за изтичане на срокове или други събития.
Решение
Решение

Чрез Teamlook се създава единен регистър на транспортните средства. За всяко транспортно средство се съхраняват данни за: модел, марка, година на производство, регистрационен номер, отговорно лице (шофьор), различни дати на сервизиране (смяна на масло, накладки, годишен преглед и т.н.), направени ремонти, местоположение, номер на рама, номер на двигател, номер на регистрационен талон, дата на регистрация в КАТ и т.н. според изискванията на компанията.

Регистърът може да изпраща ралични известия за изтичащи срокове или други събития, свързани с транспортните средства. При необходимост може да се ограничи достъпа на конкретни служители само до определени транспортни средства. Системата осигурява търсене и лесно намиране на данни по всяко налично поле с данин в регистъра. Към всяко транспортно средство могат да се добавят сканирани документи, свързани със закупеване, отдаване под наем, регистрация и др. Регистърът може да се разшири и до цялостна система за управление на информацията за транспортните средства като се създадат допълнителни съпътстващи регистри, които поемат по-ефективно данни от основния регистър (например отделен регистър за направените ремонти).
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Виж още приложения на Teamlook в рамките на компанията:
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация