Teamlook меню бутон

Съвместна работа (Teamwork)

Модул Съвместна работа (Teamwork или Team Collaboration System) е система за управление на работата на служителите в компанията. Чрез съвкупността от задачи, съобщения, вътрешно-фирмено познание, данни за клиенти и доставчици, имейл и проекти се постигат гарантирани резултати в посока увеличаване на ефективността на екипа, по-висока конкурентоспособност, повече клиенти и печалби.

Твоите служители достъпват единен фирмен портал, чрез който контактуват по професионални въпроси, възлагат на себе си или на останалите колеги задачи с ясни срокове за изпълнение, използват ресурси на компанията като вътрешни правила, заповеди, инструкции и др., контролират дейността на подчинените служители, участват в изпълнението и планирането на проекти.
Модул Съвместна работа е част от Teamlook - софтуерна система за управление на съвместната работа, процеси и документи, и е специално създадена за компании като твоята - средно големи компании с екипи над 20 души, които имат проблеми с лоша организация и недоволни клиенти, трудно управляват разрастващия се бизнес и биха искали да си осигурят устойчиво нарастване на приходите, автоматичен контрол на дейностите и повече свободно време.

Това, което отличава Teamlook от други софтуерни системи е, че това е система, която дава автоматични решения на индивидуалните проблеми и нужди на бизнеса и благодарение на това компаниите имат повече доволни клиенти, стабилно и постоянно нарастване на приходите и повече свободно време.

Характеристики
TEAMLOOK Задачи
Задачи
Поставяне на задачи. Предварително дефинирани системни задачи с определена повтаряемост. Организирано споделяне на общи ресурси (зала, автомобили, проектори и други).
TEAMLOOK Проекти
Проекти
Управление на проекти чрез инструментите за задачи и съобщения. Отследяване на срокове, етапи, отговорности и изпълнение.
TEAMLOOK Съобщения
Комуникация
Бърза и удобна вътрешна комуникация между служителите. Аларми и известия за различни събития. Индексиране и търсене на съобщения и дискусии. Автоматизирани системни съобщения.
TEAMLOOK Имейл
E-mail
TEAMLOOK осигурява мощен e-mail клиент с гъвкави права на достъп и разнообразни аларми и известия. Удобен потребителски интерфейс за повече бързина и комфорт при работа.
TEAMLOOK Новини
Познание
Публикуване и съхранение на фирмено познание, правила, ресурси, вътрешни и външни (RSS) статии: корпоративни новини, професионални знания, вътрешни правила, събития и други.
TEAMLOOK Контакти
Контакти
Списък с контакти – контактна информация за клиенти, доставчици, държавни органи с нива на достъп.
TEAMLOOK Екип
Екип
Администриране на потребители. Статус (онлайн/офлайн), текущо и планирано отсъствие, отпуски, болнични, командировки. Разнообразна статистическа информация.
TEAMLOOK Геолокация
Геолокация
TEAMLOOK осигурява геолокализиране на потребителите, което е особено удобно за контрол на служители, чиято работа се осъществява напът (например търговци и медицински представители).
TEAMLOOK Настройки и Персонализация
Персонализация
Персонализация на началната страница с уиджити (widgets). Уиджитите са прозорци към други части на системата, които свободно се местят, оразмеряват и настройват на 3 екрана.
TEAMLOOK Офиси
Виртуален офис
TEAMLOOK осигурява на служителите от различни офиси на компанията да работят в единен виртуален офис и разстоянията да нямат значение.
TEAMLOOK Справочник
Справочник
TEAMLOOK поддържа разнообразна справочна информация (валути, карта, трафик, геолокация на потребителите в системата и други).
Отзиви от клиенти
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Интерфейс
Снимки
Teamlook Teamwork Начална Страница
Teamlook Teamwork Съобщения
Teamlook Teamwork Задачи
Teamlook Teamwork Контакти
Teamlook Teamwork Екип
Teamlook Teamwork Новини
Teamlook Teamwork Имейл
Teamlook Teamwork Справочник
Видео
Съвместно поставяне и изпълнение на задачи
Задачи: Съвместно поставяне и изпълнение на задачи Видео бутон за стартиране
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
Виж още Модули
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация