Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Блогът на Teamlook за технологии и управление на бизнеса

Публикувахме нова версия на Teamlook от 16.09.2015

Публикувано на 15.10.2015, автор Константин Стоянов

teamlook-the-team-collaboration-and-document-management-system-new-version-16.09.2015-cover-01

Официално публикувахме новата версия на Teamlook от 24.03.2015 г.

Подобрили интерфейса на системата и сме добавили нови функционалности.

В статията по-долу представяме ключовите промени:

Teamlook Съобщения (Teamlook Messages)

teamlook-the-team-collaboration-and-document-management-system-new-version-16.09.2015-messages-01

  1. Версия 3.4.0/16.09.2015 г.

1.1.   Направени са промени по стилизацията на модула:

1.1.1. Всички полета, по които може да се търси са изместени в лявата колона.

1.1.2. Променена е стилизацията на дискусия.

1.1.3. Тагове вече се избират по-лесно от дроп даун меню, а не от попап прозорец.

1.2.   Оправени са дребни бъгове

1.3.   Настройки на Системни съобщения

1.3.1. Оправени са стилизации в интерфейса

Teamlook Документи (Teamlook Documents)

teamlook-the-team-collaboration-and-document-management-system-new-version-16.09.2015-documents-01

Версия 2.22.0/16.09.2015 г.

1.1.   Селекции

1.1.1. На ниво модул Документи над дървото от папки е създадена структура от селекции.

1.1.2. Селекциите са бързи връзки към папки от модул Документи.

1.1.3. Селекциите могат не само да отворят конкретна папка, но и да заредят предварително указан модел на търсене, който се изпълнява автоматично след влизане в папката.

1.1.4. Списъкът от селекции включва име на селекцията и брой документи, които селекцията показва.

1.1.5. При позициониране курсора на мишката върху селекция, системата показва следните бутони:

1.1.5.1.          Бутон Отваряне в нов прозорец – кли върху този бутон отваря папката в нов таб.

1.1.5.2.          Бутон Редакция – след клик върху бутона името на селекцията може да бъде редактирано. Този бутон не е наличен, когато селекцията е настроена от модератор в настройки на папка.

1.1.5.3.          Бутон Премахване – след клик върху бутона името на селекцията може да бъде изтрита от списъка. Този бутон не е наличен, когато селекцията е настроена от модератор в настройки на папка.

1.1.6. Клик върху името на селекцията отваря съответната папка в дървото от папки и показва съдържанието й.

1.1.7. Не може да се създават еднакви по съдържание селекции (т.е. не може да има две селекции към една и съща папка и един и същи модел на извеждане на данните)

1.1.8. Добавяне на селекция от потребител

1.1.8.1.          Добавянето на селекция от потребител става на ниво дърво от папки в модул Документи.

1.1.8.2.          Трябва да се отвори папката, която искаме да представим като селекция. Може да се извърши определено филтриране на данните (например, ако искаме селекцията да не показва всички документи, а само тези в определен статус и при определени други специфични за случая условия).

1.1.8.3.          Придвижваме мижката върху заглавието Селекции, което стои над списъка от селекции и системата показва бутон “Добавяне на текущия изглед като селекция”.

1.1.8.4.          След клик върху бутона, системата създава нова селекция на база на текущата папка, като предлага за име на селекцията да се избере името на текущата папка. Потребителят може да постави друго име и да натисне ентер, за да потвърди името.

1.1.8.5.          Ако не може да бъде създадена селекция, системата дава предупреждение за това и не създава селекцията.

1.1.8.6.          Добавената селекция се вижда и полва само от потребителят, който я е създал.

1.1.9. Добавяне на селекция от модератор

1.1.9.1.          Добавянето на селекция от модератор става на ниво модул System/Настройки/Документи/Папка (или Шаблон)/Филтри

1.1.9.2.          Администрирането на филтри позволява добавяне на филтри и/или добавяне на Селекции.

1.1.9.3.          Добяване на селекции може да се направи по 2 начина:

1.1.9.3.1.              Избира се готов филтър, позиционира се курсора на мишката върху заглавието Селекции, след което се появява бутон “Добавяне на текущия изглед като селекция”, натискането на бутона води до създаване на нова селекция като може да се смени заглавието й.

1.1.9.3.2.              Предварително се избира резултат за търсене, след което се позиционира курсора на мишката върху заглавието Селекции, след което се появява бутон “Добавяне на текущия изглед като селекция”, натискането на бутона води до създаване на нова селекция като може да се смени заглавието й.

1.1.9.3.3.              При позициониране курсора на мишката върху селекция, системата показва следните бутони:

1.1.9.3.3.1.  Бутон Отваряне в нов прозорец – кли върху този бутон отваря папката в нов таб.

1.1.9.3.3.2.  Бутон Редакция – след клик върху бутона името на селекцията може да бъде редактирано.

1.1.9.3.3.3.  Бутон Премахване – след клик върху бутона името на селекцията може да бъде изтрита от списъка.

1.1.9.3.4.              Възможно е да се укаже кои потребители трябва да използват селекцията, което означава, че останалите потребители няма да виждат селекцията в своя списък от селекции. Това става чрез натискане на бутон Потребители, след което се показва списък за избор на потребители.

1.1.9.3.4.1.  Ако не се изберат потребители, всички потребители на папката могат да ползват селекцията.

1.1.9.3.5.              След клик върху името на конкретна селекция, системата зарежда данните от селекцията във форма за редакция в ляво.

1.1.9.3.6.              Когато селекция е създадена към шаблонна папка, тя включва всички документи по съответните предварително зададени критерии във всички папки, които ползват шаблона.

1.1.10.   Списъкът от ръчно създадени селекции и селекции, създадени от модератор се вижда както в модул Документи така и в новия Уиджит Селекции. Повече за новия Уиджит Селекции може да се намери в описанието на промени в модул Днес.

1.2.   Филтри

1.2.1. При създаване и редакция на филтър от модератор в System/Настройки/Документи/Папка (или Шаблон)/Филтри вече може да се укаже кои лица ползват филтъра.

1.2.2. Това става чрез натискане на бутон Потребители, след което се показва списък за избор на потребители.

1.2.3. Ако не се изберат потребители, всички потребители на папката мога да ползват филтъра.

1.3.   Оправени бъгове:

1.3.1. Оправен е бъг, при който когато създаваме нов документ и сме в режим на ръчно подреждане и изтрием конкретен файл, след създаване на новия документ файлът продължаваше да присъства в документа

1.3.2. Оправен е бъг, при който при импорт на данни и наличие на стойности по подразбиране към шаблонния документ, който се използва за целите на импорта, ситемата поставяше стойностите по подразбиране.

1.3.3. Оправен е бъг, при който системата не позволяваше да се запише празен потребителски скрипт.

1.3.4. Оправен е бъг, при който при импорт и показване на системно съобщение (alert), системата връщаше празно съобщение толкова пъти, колкото са документите за импорт.

1.3.5. Оправен е бъг, пир който при подмяна на файл чрез сканиране, след приключване на подмяната системата не затваряше прозореца за сканиране.

1.3.6. Оправен е проблем с търсенето, когато стойностите, които се търсят съдържат символа “|”.

1.3.7. Оправен е проблем при потребителските скриптове, който се изразяваше в това, че скриптът не работеше след определен по-голям обем текст.

1.3.8. Оправен е бъг, при който при ъпдейт на файл, системата не записваше това събитие в историята на документа.

1.4.   Добавени са нови условия за търсене:

1.4.1. Започва с (xyz*)

1.4.2. Завършва с (*xyz)

1.5.   Системно съобщение (alert) след масова редакция

1.5.1. Ако при определени условия документът връща системно съобщение (alert), след масова редакция вече връща едно съобщение, в което на отделен ред е изписано конкретното съобщение за всеки редактиран документ.

1.6.   При влизане в адванс филтъра системата фокусира вече върху първото възможно поле

1.7.   Ако за метаданна е указано в настройки на Документа, че е непроменяема, то не се показва в масова редакция.

1.8.   При смяна на типа документ вече има предупреждение, което трябва да се потвърди преди да се смени типа на документа.

1.9.   Поле от тип релация

1.9.1. Тъй като поле, което е с основен тип Релация може да се използва и като друг тип, например Текст, създаден е механизъм, при който независимо, че полето е от тип Релация и се използва като Текст, ситемата да търси стойностите и като Текст. Това е особено удобно, когато едно и също поле се използва в различни проявления в зависимост от нуждите.

1.10.Променен е цвета на ограждащата рамка на метаданна в редакция от червен на син, както и типа на рамката от черти към плътна.

1.11.Плъгин за сканиране

1.11.1.   Въведена е нова версия на плъгина за сканиране заради отпадането на поддръжката на NPAPI от Chrome

1.12.Импорт

1.12.1.   При импортиране на документи, по време на импортирането системата показва до 500 документа, тъй като при по-големи количества е възможно браузърът да блокира.

1.13.Функции

1.13.1.   Функцията dms_func_getreldocs има допълнителни параметри – id на папка и id на шаблонен документ

1.14.Отварянето на метаданна за редакция вече става с дабъл клик

1.15.Модел на импортиране на данни tld

1.15.1.   Към модела е добавен линк, от който се сваля темплейт на файл, който може да се използва за по-лесно генериране на структурата на tld файла

1.16.Оразмеряването на колони в таблицата от списъка от докуметни е по-лесно, тъй като хендлера за захващане е напавен по-голям

1.17.Метаданна от тип Списък

1.17.1.   Метаданните от тип Списък са изцяло преработени. Вече не се използва стандартния списък.

1.17.2.   Характеристики на новия списък:

1.17.2.1.       Ако стойностите са над 15 над списъка системата добавя филтър за търсене.

1.17.2.2.       Не могат да се избират стойности, различни от тези, които фигурират в списъка.

1.17.2.3.       Ако стойностите са над 100, системата зарежда първите 100 стойности, а при скроу с колелцето на мишката или при придвиждане със стрелка надолу, системата зарежда следващите 100 резултата и т.н.

1.17.2.4.       Ако списъкът се генерира от релация, при настройка на релацията към документа може да се посочат в полето Метадата ID ID-та на метаданни, които да се изброят със запетая. Първата метаданна е водещата, а останалите са пояснителни и ще се покажат като втора, трета и т.н. колони в списъка с цел да се търси и по тях.

1.17.2.5.       Ако списъкът е обикновен, при направата на списъка може да се използва символа “~” с цел да се покажат допълнителни колони, по които да се търси, като стойността е в първата колона.

1.18.Метаданна от тип Дата

1.18.1.   В редакционен режим метаданна от тип Дата вади и бутон за отваряне на календар с цел избор на дата през календар.

1.19.Уеб сървиз (Web service)

1.19.1.   Най-малкият интервал за изпълнение е променен от 1 час на 1 минута. Важно е да се отбележи, че това е свързано и настройка на Cron Job на сървъра, което означава, че ако Cron Job се изпълнява на всеки 2 часа, то указването че уеб сървиса трябва да стартира на всяка минута няма да го стартира на всяка минута. За целите на този пример Cron Job трябва също да стартира на всяка минута.

1.20.Стандартен екпорт на данни

1.20.1.   При стандартен експорт на данни системата добавя в края на всеки ред служебни данни като: id на тип документ, id на папка, дата на създаване, дата на редакция, id-та на свързани документи

Teamlook Днес (Teamlook Home)

teamlook-the-team-collaboration-and-document-management-system-new-version-16.09.2015-home-01

  1. Версия 3.3.0/16.09.2015 г.

1.1.   Уиджит Избрани документи

1.1.1. Сменено е името на уиджита на “Селекции”

1.1.2. Уиджита няма никакви настройки и единствено показва направените селекции.

1.1.3. След клик върху конкретна селекция, системата отваря съответната папка в нов таб.

1.1.4. Повече за селекциите може да се прочете във Версии на TEAMLOOK docs, Версия 2.22.0/16.09.2015 г./Селекции

1.2.   Уиджит Валути

1.2.1. Когато валутният курс на лева не е към 1-ца валута, системата изписва изрично това след абревиатурата на валутата. Например японската йена е представена с курс 0.14333 лева, но за 10 японски леи (JPY x10)

1.3.   Уиджит Съобщения поток

1.3.1. Създаден е нов уиджит с наименование “Съобщения поток”

1.3.2. Уиджита показва хронологично по дата на получаване послединте получени съобщения, независимо към коя дискусия са причислени.

1.3.3. Чрез уиджита могат да се добавят и премахват тагове, да се оцветява съобщение, да се изпрати отговор.

Teamlook System (Teamlook System)

  1. Версия 2.2.0/16.09.2015 г.

1.1.   Добавени са допълнителни параметри в System/Състояние с цел по-добър поглед върху състоянието на програмата.

1.2.   System/Настройки/System/Сървър

1.2.1. Добавена е настройка Модул по подразбиране. Вече може да се посочи кой е модулът по подразбиране, който системата отваря, когато се логне потребител.

1.2.2. Добавено е поле за въвеждане на път към Web Socket, когато Web Socket трябва да бъде използван.

1.3.   Оправени бъгове

1.3.1. System/Настройки/Екип/Адреси – оправен е бъг, при който не работеше редакцията на име на адрес

Teamlook Екип (Teamlook Team)

teamlook-the-team-collaboration-and-document-management-system-new-version-16.09.2015-team-01

  1. Версия 3.4.0/16.09.2015 г.

1.1.   Оправен е проблем, при който когато потребител излезе от системата чрез затваряне на браузъра без да е използвал бутона Изход в горния десен ъгъл, системата показваше неверен час на излизане.

1.2.   Страница Екип/Структура

1.2.1. Оправен е проблем, при който когато името съдържаше символ “&”, това объркваше визуализацията на списъка.

Teamlook SystemAPI (Teamlook System API)

  1. Версия 1.0.0/16.09.2015 г.

1.1.   Създаден е нов модул SystemAPI

1.2.   Целта на новия модул е да опише архитектурата на системата и основни функции, които могат да се използват за разработване на допълнителни модули.

1.3.   Модулът е полезен както за вътрешни за TEAMLOOK разработчици, така и за разработчици от страна на клиента

1.4.   Модулът се състои от два основни регистъра:

1.4.1. Функции

1.4.2. Архитектура

1.5.   Функции описват различни PHP и JS функции от библиотеките на системата и показват практически примери за използватето им.

1.6.   Архитектура опсива архитектурата и елементите на системата и дава практически съвети при изработване на нов модул.

Категории: Teamlook Версии
Етикети: API, DMS, Document management system, Tasks, Team Collaboration System, TEAMWORK, Документи, Екип, Екипна работа, Електронно управление на документи, Задачи, нова версия, Ползите от Teamlook, снимки, Съвместна работа, Съобщения

Виж още статии

Отзиви от клиенти

Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация