Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Блогът на Teamlook за технологии и управление на бизнеса

Публикувахме нова версия на Teamlook от 22.01.2016

Публикувано на 25.01.2016, автор Константин Стоянов

TL-new-version-22012016-cover

Официално публикувахме новата версия на Teamlook от 22.01.2016 г.

В статията по-долу представяме ключовите промени:

Teamlook Съобщения (Teamlook Messages)

TL-new-version-22012016-messages

  1. Версия 3.6.0/22.01.2016

1.1.    Закачане на дискусия

1.1.1.   Дискусия вече може да бъде закачена.

1.1.2.   Закачените дискусии се виждат в лявата колона с филтри за търсене в страница Съобщения.

1.1.3.   Закаченота на дискусия става чрез бутон “закачи”, който може да се намери в менюто от бутони, което се отваря от бутон “…” в горния десен край на дискусията.

1.1.4.   Закачена дискусия може да се откачи от същия бутон, който в този случай се нарича “откачи”

1.1.5.   Обикновено закачените дискусии се използват за бързо навигиране до тях.

1.2.    Търсене на ниво дискусия

1.2.1.   На ниво дискусия се появяват две полета за търсене – търсене по текст на съобщения в дискусията и търсене по участник в дискусията

1.3.    Странициране на ниво дискусия

1.3.1.   Променен е моделът на странициране

1.4.    Уиджит Съобщения поток

1.4.1.   Направени са няколко подобрения по интерфейса

1.5.    Chrome известия

1.5.1.   При получаване на ново съобщение, ако потребителят е логнат в профила си, получава Chrome известие, което се появява в долния десен ъгъл на екрана. За целта е необходимо еднократно потребителятда се разреши на Chrome да генерира известия от Тиймлук.

1.5.2.   При клик върху Chrome известието системата отваря неопрочетените съобщения в нов таб.

1.6.    Известия за съобщения

1.6.1.   Променен е интерфейса на иконата за известия на съобщения, която стои в горния край на системата

1.6.2.   Системата показва и последните няколко непрочетени съобщения

1.6.3.   При клик върху всички непрочетени съобщения, системата ги отваря вече в нов таб, а не в текущия прозорец

1.6.4.   На ниво дискусия, всеки потребител може да изключи известяването за нови съобщения към дискусията. Това е удобно в случяите, в които потребителят е включен в дискусия, която от определен момент спира да има значение за него.

1.7.    Имейл известия

1.7.1.   Създадена е система за имейл известия при получаване на ново съобщение.

1.7.2.   Имейл известията се настройват за конкретни потребители.

1.7.3.   Може да се формира и къстъм темплейт на имейл.

1.7.4.   Имейл известията работат в два режима – изпращай, ако потребителят е офлайн и изпращай винаги.

1.7.5.   Потребител, за който са включени имейл известия може да ги изключи от личните си настройки

1.7.6.   На ниво дискусия всеки потребител може да изключи имейл известяването

Teamlook Документи (Teamlook Documents)

TL-new-version-22012016-documents

  1. Версия 2.23.0/22.01.2016

1.1.    Малък филтър

1.1.1.   След като зареди 100 резултата, скролиране надолу зарежда следащи 100 резултата.

1.1.2.   Добавен е филът с цел лесно намиране на елемент за избор.

1.1.3.   Малкият филтър вече не се затваря при изваждане на мишката от него, а след клик извън него или след избор на стойност.

1.1.4.   Направен е и бутон за смяна на подредбата на данните в малкия филтър.

1.1.5.   Ако полето е от тип дата, системата показва и календар за избор на дата.

1.1.6.   Служебните колони като дата на създаване, дата на редакция имат вече малък филтър.

1.2.    Поле от тип списак

1.2.1.   Направени са разни подобрения по интерфейса

1.2.2.   Независимо от броя на елементите на полето, винаги се показва филтър

1.2.3.   Мултиселект полето позволява да се движи курсора със стрелки нагоре и надолу

1.3.    Промени в Известия

1.3.1.   Променени са иконите за известия, които стоят горе до бутона Изход.

1.3.1.1.   Системата показва вече само тези известия, които са активни.

1.3.1.2.   При клик върху активно известие системата отваря документите в отделен таб.

1.3.2.   Известията вече се натрупват. Това означава, че ако например един документ е изпратил до потребителя известие за нов документ и в последствие друг потребител редактира документа, което може да доведе до известие до първия потребител за редактиран документ, то и двете известия остават активни към документа. Ако в последствие отново се извърши редакция на документа и другият потребител получи известие за редакция, системата ще добави новото известие за редакция, въпреки че вече има активно известие за редакция за първия потребител.

1.3.2.1.   Когато известията към документ са повече от 1, системата не показва иконата на известиета, а бройката на активинте известия. При клик върху съответното число, системата вади списък на активните известия и дава възможност да се премахнат тези, които могат да бъдат премахнати от потребителя.

1.3.2.2.   Кагота известието е само едно клик върху него с мишката води до отваряне на известието с повече информация за него и бутон за премахване, ако може да бъде премахнато.

1.3.2.3.   Във всички случаи на едно или повече от едно активни известия към документ, когато курсорът е върху съответната клетка от таблицата, натискането на Ентер води до премахване на всички активни известия, които могат да бъдат премахнати от потребителя.

1.3.3.   Къстъм известия

1.3.3.1.   Вече могат да се създават неограничен брой къмстъм известия за различни събития в рамките на документ.

1.3.3.2.   Чрез допълнителни функции могат да се добавят или изтриват такива известия.

1.3.3.3.   Този тип известия могат да бъдат моделирани така че потребителят да не може ръчно да ги изтрива, а изтриването да става само след извършване на определено действие с документа.

1.3.4.   В модул Документи, известията вече се показват в лявата колона над списъка със селекции и папки. Ако няма активни известия, системата не показва известия.

1.3.5.   Всички известия вече имат картинка.

1.4.    Папка всички

1.4.1.   В списъка от документи, пътят до папка в колона Папка е вече линк, кликването върху който води до отваряне на конкретната папка в нов таб.

1.5.    Списъци от документи

1.5.1.   В списъка от документи, id-то на папка вече е линк, кликването върху който води до отваряне на документа в отделен таб.

1.6.    Chrome известия

1.6.1.   При ново известие за събитие, свъразно с документ, ако потребителят е логнат в профила си, получава Chrome известие, което се появява в долния десен ъгъл на екрана.

1.6.2.   За целта е необходимо еднократно потребителятда се разреши на Chrome да генерира известия от Тиймлук.

1.6.3.   При клик върху Chrome известието системата отваря списъкът от докуемнти от съответния вид известие в нов таб.

1.7.    Селекции

1.7.1.   Бутонът за добавяне на селекции от потребител е изместен над колоната с папки и селекции.

1.8.    Други

1.8.1.   Променен е интерфейса на лявата колона с известия, селекции и папки.

1.9.    Оправени бъгове:

1.9.1.   Оправен е бъг при експортиране на файлове и подреждането им в предефинирани директории

1.9.2.   Когато се търси едновременно във всички метаданни без да се указва конкретна метаданна и полето е от тип релация, системата вече търси както по конкретната стойност на релативното поле (която е id на документа, към който е релацията) така и по текстовата стойност на полето, която е “преведената” стойност на релационното поле.

Teamlook System (Teamlook System)

  1. Версия 2.4.0/22.01.2016

1.1.    В настроки на потребител вече може да се зададе език, чрез който потребителят ползва системата

1.2.    Имейл известяване

1.2.1.   За целите на автоматично имейл известяване за събития в системата в Систем Настройки Систем е създаден нов тайб Mailer, чрез който се настройва системен имейл за автоматично изпращане на имейли по събития.

1.2.2.   Системният имейл може да работи чрез SMTP или чрез PHP стандартни процедури за изпращане на имейл.

Teamlook Екип (Teamlook Team)

TL-new-version-22012016-team

  1. Версия 3.5.0/22.01.2016

1.1.    В лични настройки е добавена опция за указване на език на ползване на системата.

1.2.    Ако е избран език, системата винаги показва системата в избрания от потребителя език.

1.3.    Потребителите вече не могат сами да променят имейла си с цел по-висока сигурност

Teamlook Задачи (Teamlook Tasks)

TL-new-version-22012016-tasks

  1. Версия 2.3.0/22.01.2016

1.1.    Chrome известия

1.1.1.   При ново известие за събитие, свъразно със задача (нова задача, редакция на задача, влизане в проблем, излизане от проблем, доклад към задача), ако потребителят е логнат в профила си, получава Chrome известие, което се появява в долния десен ъгъл на екрана.

1.1.2.   За целта е необходимо еднократно потребителятда се разреши на Chrome да генерира известия от Тиймлук.

1.1.3.   При клик върху Chrome известието системата отваря списъкът от задачи от съответния вид известие в нов таб.

1.2.    Известия за задачи

1.2.1.   Известието за римайндер към задача е преместено в групата на известия за задачи

1.3.    Имейл известия

1.3.1.   Създадена е система за имейл известия при получаване на ново известие за събитие, свързано със задача задача (нова задача, редакция на задача, влизане в проблем, излизане от проблем, доклад към задача).

1.3.2.   Имейл известията се настройват за конкретни потребители и вид известие.

1.3.3.   Може да се формира и къстъм темплейт на имейл.

1.3.4.   Имейл известията работат в два режима – изпращай, ако потребителят е офлайн и изпращай винаги.

1.3.5.   Потребител, за който са включени имейл известия може да ги изключи от личните си настройки

Teamlook Контакти (Teamlook Contacts)

TL-new-version-22012016-contacts

  1. Версия 3.0.0/22.01.2015

1.1.    Модулът е изцяло пренаписан.

1.2.    Създадени са възможности за добавяне на допълнителни къстъм полета.

1.3.    Създадени са потребителски скриптове, с които могат да се автоматизират определени проявления на данните в конкретен контакт.

1.4.    Променен е интерфейса на визитка на контакт и подробната контактна информация.

1.5.    Осъвършенствано е търсенето на контакти.

1.6.    Права до контакти

1.6.1.   Променен е досега съществуващият модел за задаване на права до контакти. Досега правата бяха на ниво компания или всички Тиймлу компании. Вече права върху контакта се дават на ниво роля – компании, отдели, длъжности, конкретни потребители.

1.6.2.   Допълнително за всеки потребител може да се укаже дали може да редактира контакта или да бъде модератор на контакта (т.е. да редактира и анулира контакти)

1.6.3.   Може да се ограничат определени потребители да създават контакти.

1.7.    Към контакт вече може да се добавя снимка.

1.8.    Осигурено е търсене за предстоящи рожденни дни, независимо дали системата е направила известие за рожден ден.

1.9.    Системата позволява да се добавят и други видове събития с конкретна дата подобно на рожденни дни.

1.10.  Страницирането е подобрено, като вече нови страници могат да се зареждат чрез скроуване с колелцето на мишката.

1.11.  Визитката на контакта може да се моделира като се добавят или премахват групи елементи.

1.12.  Контактите се подреждат вече по дата на въвеждане.

1.13.  Уиджит Намери контакт

1.13.1. Добавена е настройка, с който може да се посочи дали намереният резултат да се отвори във вътрешне попап прозорец или в отделен таб.

Категории: Teamlook Версии
Етикети: API, DMS, Document management system, Tasks, Team Collaboration System, TEAMWORK, Документи, Екип, Екипна работа, Електронно управление на документи, Задачи, нова версия, Ползите от Teamlook, снимки, Съвместна работа, Съобщения

Виж още статии

Отзиви от клиенти

Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация