Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Блогът на Teamlook за технологии и управление на бизнеса

Публикувахме нова версия на Teamlook от 05.02.2016

Публикувано на 05.02.2016, автор Константин Стоянов

TL-new-version-22012016-cover

Официално публикувахме новата версия на Teamlook от 05.02.2016 г.

В статията по-долу представяме ключовите промени:

Teamlook Документи (Teamlook Documents)

TL-new-version-22012016-documents

  1. Версия 2.24.0/05.02.2016

1.1.    Права върху документи

1.1.1.   Настройки на Папка

1.1.1.1.   В полето “Тип папка” са направени следните промени

1.1.1.1.1.   Стойността “нормална” отпада и на нейно място се появават две нови стойности: “стандартна (достъп до всички документи)” и “управлявана (достъп до посочени документи)”

1.1.1.2.   Когато папката е “стандартна”, достъпът до документите в нея се определя от правата, указани в папката или шаблонната папка, която папката използва – това е досега съществуващият режим на работа с папки и документи.

1.1.1.3.   Когато папката е “управлявана”, достъпът до документите в нея се определя за всеки конкретен документ. Този режим е удобен, когато в една и съща папка се съхраняват множество документи, достъпът до които е различен за различните посетители.

1.1.1.3.1.   В Таб права на папките от този вид има още 4 колони за указване на права:

1.1.1.3.1.1.   Админ – вижда всички документи в папката и може да прави с тях, това което е указано, че може с останалите настройки на права

1.1.1.3.1.2.   Потребител по подразбиране – ако е избрано, съответният потребител получава права върху всеки нов документ в папката без да е необходимо да бъде добавян изрично

1.1.1.3.1.3.   Добавя потребители – ако е избрано, съответният потребител има право да дава права на други потребители

1.1.1.3.1.4.   Премахва потребители – ако е избрано, съответният потребител има право да отнема права на други потребители

1.1.1.3.2.   Разяснение на начинът, по който работят правата

1.1.1.3.2.1.   На ниво папка се указват съответните права

1.1.1.3.2.2.   На ниво документ се указва кои потребители от указаните на ниво папка ползват документа. Съответно потребителите, които ползват документа го ползват с правата, указани от модератор при настройка на права за папката. Т.е. на ниво документ не се указват конкретни права, а само, че потребителят ползва документа.

1.1.2.   Работа с документи в папки от вида “управлявана”

1.1.2.1.   При създаване на документ, системата добавя по подразбиране в списъка от потребители, които могат да ползват документа, потребителят, който създава документа, както и потребителите, за които е указано в таб Права при настройки на папката, че трябва да се добавят към документа.

1.1.2.1.1.   Потребителят, който създава документа може да добави още потребители чрез таб Потребители.

1.1.2.2.   В съществуващ документ потребителите, които имат права да добавят или премахват други потребители могат да го направят чрез таб Потребители.

1.2.    Папка Всички

1.2.1.   Когато се кликне върху име на папка, системата отваря съответната папка в нов таб като ползва избраните критерии за търсене от папка Всички, за да покаже съответстващите на това търсене документи в конкретната избрана папка.

1.3.    Потребителски скриптове

1.3.1.   Функции

1.3.1.1.   dms_func_getrights – връща в масив правата на потребителите за конкретна папка

1.4.    Селекции

1.4.1.   Когато потебителят не ползва селекции, списъкът група “Селекции” в лявата колона с папките не се вижда

1.5.    Оправени бъгове

1.5.1.   Оправен е проблем, при който след влизане в папка през Селекция имаше проблем с експорирането на данни

1.5.2.   Оправен е проблем, при който комбинацията Alt+i не отваряше прозорец информация за конкретен документ

1.5.3.   Оправен е проблем, при който след ръчно изместване на документ не се стартираше скрипт след редакция

Категории: Teamlook Версии
Етикети: API, DMS, Document management system, Tasks, Team Collaboration System, TEAMWORK, Документи, Екип, Екипна работа, Електронно управление на документи, Задачи, нова версия, Ползите от Teamlook, снимки, Съвместна работа, Съобщения

Виж още статии

Отзиви от клиенти

Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация