Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Характеристики

Файлове и Регистри

TEAMLOOK Архивиране
Архивиране
TEAMLOOK е мощна архивираща система, която организира фирмения документооборот и осигуряво бързо и лесно намиране на необходимите документи.
TEAMLOOK Файлове
Файлова Система
С TEAMLOOK може да управлявате файловата си система на облачен принцип. Гъвкави права за достъп и редакция на информацията. Подробна история на редакциите и действията в системата.
TEAMLOOK Множество файлове
Множество файлове
Всеки документ (контейнер) в системата може да съдържа повече от един файл, което значително улеснява оперативната работа със свързани файлове.
TEAMLOOK Редактиране на документи
Редактиране
Бързо и лесно редактиране на всякакви файлове чрез локално приложение и автоматичен директен запис обратно в TEAMLOOK.
TEAMLOOK Сканиране
Сканиране
Бързо и лесно сканиране на хартиени документи директно в системата в различни файлови формати (PDF, JPG, PNG).
TEAMLOOK Импорт и Експорт
Импорт и Експорт
Лесен преход от други системи чрез функции за автоматичен импорт на данни и интеграция чрез Web Services. TEAMLOOK бързо експортира данни и файлове в разнообразни файлови формати.
TEAMLOOK Електронни регистри
Електронни Регистри
С TEAMLOOK може да създавате разнообразни електронни регистри (на договори, на клиенти, на доставчици и други). Инструменти за търсене, редакция, импорт, експорт, автоматизации, известяване.
TEAMLOOK Споделяне Файлове
Споделяне Файлове
Споделяне на файлове чрез предоставяне на времево ограничен достъп.

Процеси и Персонализация

TEAMLOOK Документални процеси
WorkFlow
TEAMLOOK ефективно организира адаптивни workflow процеси, свързани с документи и информация.
TEAMLOOK Задачи
Задачи
Поставяне на задачи. Автоматични задачи с дефинирана повтаряемост. Отследяване и контрол на изпълнението.
TEAMLOOK Процеси
Процеси
Изпълнение на дейностите в компанията по точно утвърден бизнес модел. Надграждане на WorkFlow с пълноценни и обхватни бизнес процеси.
TEAMLOOK Проекти
Проекти
Управление на проекти и отследяване на срокове, етапи, отговорности и изпълнение. Връзка с файлове и документи
TEAMLOOK Настройки и Персонализация
Персонализация
Персонализация на началната страница с уиджити (widgets), различни изгледи на списъците с докуметни, файлове, процеси. Уиджитите са прозорци към други части на системата, които свободно се местят, оразмеряват и настройват на 3 екрана.
TEAMLOOK Известяване
Известяване
Известяване при възникване на различни важни събития за задачи, документи, процеси - нов документ, изтичане на срок, необходимост от намеса или одобрение и т.н.

Индексиране и Търсене

TEAMLOOK Неограничен Полета
Неограничени Полета
Чрез TEAMLOOK всеки тип информация може да се опише чрез неограничен брой полета, тук няма лимити.
TEAMLOOK Индексиране
Индексиране
С TEAMLOOK получавате индексиран електронен архив с неограничени данни към всеки документ (номер, дата на издаване, входящ номер, дата на промяна, контрагент, сума, бележки, статуси, одобрения и т.н.).
TEAMLOOK OCR
OCR
Пълнотекстово разпознаване на файлове с цел последващо пълнотекстово търсене.
TEAMLOOK Търсене
Мощно Търсене
TEAMLOOK предлага мощен инструмент за търсене на документи и файлове по индексирани данни. Предефинирани и потребителски филтри с разнообразни комбинаци от критерии за търсене.
TEAMLOOK Справки
Справки
TEAMLOOK притежава инструмент за конфигуриране и генериране на неограничен набор от справки според нуждите на организацията и потребителя.

Производителност и Интеграция

TEAMLOOK Работи Бързо
Работи Бързо
TEAMLOOK е особено ефективна при работа с голям обем документи и процеси. Масово сканиране с изключително интуитивен интерфейс за организация на файлове в документи, масови редакции и извличане на данни.
TEAMLOOK Автоматичнин операции
Автоматичнин операции
При възникване на събитие или при дефинирана цикличност, системата изпълнява различни автоматичин операции - импорт на файлове и данни, обработка на данни, известяване и т.н.
TEAMLOOK Адаптивна Система
Гъвкавост
Процесите са настройват точно според индивидуалните изисквания на компанията без да се правят компромиси.
TEAMLOOK Връзка с Други Системи
Връзка с Други Системи
TEAMLOOK осигурява стандартни интерфейси за връзка и комуникация с външни софтуери. Чрез тази възможност TEAMLOOK може да получава и изпраща данни към външни системи.
TEAMLOOK Масови Операции
Масови Операции
Масово сканиране, масов ъплоуд на файлове, масова редакция на докуметни. Това осигурява изключителна бързина при работата с данни.
TEAMLOOK Милиони Документи
Милиони Документи
Системата е проектирана така, че да работи с милиони документи и това да не оказва влияние върху бързодействието.
TEAMLOOK Офиси
Виртуален офис
TEAMLOOK осигурява на служителите от различни офиси на компанията да работят в единен виртуален офис и разстоянията да нямат значение.
TEAMLOOK Home office
Home office
Изключително подходящ за работа при условията на изнесен офис като осигурява необходимите ресурси, информация и документи за нормално изпълнение на дейностите.

Контрол и Валидиране

TEAMLOOK Контрол
Контрол
Високи нива на контрол на дейностите, включително и с автоматизирани в системата проверки и валидации.
TEAMLOOK Достъп
Контрол на достъпа
TEAMLOOK използва разширен набор от права за достъп, работа, редакция, импорт и експорт на документи. Дефиниране на права според текущо съдържание на документа.
TEAMLOOK Валидиране
Валидиране
Дефиниране на неограничени по вид условия за валидиране на данни, в резултат, на което грешките се свеждат до минимум.
TEAMLOOK Контрол на версиите
Контрол на Версиите
TEAMLOOK поддържа контрол на версиите на документите и файловете. Възможност за “заключване” на документ за текуща редакция. Възможност за възстановяване на предходна версия на документ и файл.

Други Характеристики

TEAMLOOK Геолокация
Геолокация
TEAMLOOK осигурява геолокализиране на потребителите, което е особено удобно за контрол на служители, чиято работа се осъществява напът (например търговци и медицински представители).
TEAMLOOK Съобщения
Комуникация
Бърза и удобна вътрешна комуникация между служителите. Автоматизирани системни съобщения. Контекстна комуникация в рамките на проект, процес или документ.
TEAMLOOK Новини
Познание
Публикуване и съхранение на фирмено познание, правила, ресурси, вътрешни и външни (RSS) статии: корпоративни новини, професионални знания, вътрешни правила, събития и други.
TEAMLOOK Контакти
Контакти
Контактна информация за клиенти, доставчици, държавни органи с нива на достъп, описано с разнообразни полета.
TEAMLOOK Екип
Екип
Администриране на потребители. Статус (онлайн/офлайн), текущо и планирано отсъствие, отпуски, болнични, командировки. Разнообразна статистическа информация.
TEAMLOOK GDPR
GDPR
Изцяло отговаря на GDPR изискванията. Генерира разнообразни справки за удостоверяване прилагането на GDPR изискванията.
Снимки
Днес
Teamlook Начална страница
Съобщения
Teamlook Съобщения
Задачи
Teamlook Задачи
Документи
Teamlook Документи
Контакти
Teamlook Контакти
Екип
Teamlook Екип
Новини
Teamlook Новини
Имейл
Teamlook Имейл
Процеси
Teamlook Процеси
Справочник
Teamlook Справочник

Видео

Представяне на TEAMLOOK
Teamlook видео представяне Видео бутон за стартиране
Представяне на Документи
Teamlook Документи: Кратко представяне Видео бутон за стартиране
Създаване на документ
Teamlook Документи: Създаване на документи Видео бутон за стартиране
Изготвяне, одобрение и подписване на договор (примерен процес)
Teamlook Процеси: Примерен процес - изготвяне, одобрение и подписване на договор Видео бутон за стартиране
Съвместно поставяне и изпълнение на задачи
Teamlook Задачи: Съвместно поставяне и изпълнение на задачи Видео бутон за стартиране
Автоматично индексиране на фактури
Teamlook Задачи: Съвместно поставяне и изпълнение на задачи Видео бутон за стартиране

Отзиви от клиенти

Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация