Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Клиентите на Teamlook

TEAMLOOK е за всички компании, които имат стремеж да оптимизират времето и дейностите си.

TEAMLOOK изключително подходящ за работа при условията на изнесен офис (home office). В началото на кризата с Коронавируса, клиентите на TEAMLOOK преминаха на работа при условията на изнесен офис, като преходът отне само 1 ден.

Успешно се използва в следните индустрии:

Счетоводни Къщи Търговия на Едро и Дистрибуция Земеделски Компании Лекарства и Хранителни добавки Хотели Производство Лизинг и Застраховане Транспорт и логистика Адвокатски дружества Държавна администрация

Част от клиентите на TEAMLOOK:

Музикаутор (авторски права) Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) (експортно застраховане) Агрион (земеделска компания) Хипо Алпе Адриа Лизинг (лизингова компания) Арте Хотел Велинград (хотел) Хави Логистикс (логистична компания) Витаголд (производство на хранителни добавки) С и Т България (внос на хардуер) Витаслим (производство на хранителни добавки) НОВАКОН България (счетоводна къща) Хотел Оазис Дел Маре (хотел) Германиа ООД (счетоводна къща) Сканклийн (дистрибутор на хигиенни материали) Върв Тийс (производител на продукти от джинджифил) П и М Консултинг АД (търговия и сервиз на помпи и помпено оборудване) Счетоводна кантора Ралица Пикадили (верига супермаркети) Оркид Спортс Карс (официален вносител на Порше) Вита Херб (производство на хранителни добавки) Имиджмейкърс (маркетинг и реклама) Корект Репортинг ЕООД (счетоводна къща) Профит ООД (счетоводна къща) Счетоводна кантора ФСК МИК Класик мебели (производство на мебели) Домейн Мараш (производство на вина) Кроу Груп (отпадъци цветни и черни метали) Пос БГ (хардуер и IT услуги) Терра Виталис (земеделие) Веломания Драг (производство и търговия с веолсипеди) КВС Агро (дистрибутор на торове) Счетоводна кантора ВИ ЕСС Консулт Счетоводна кантора АСКОНИ

Отзиви от клиенти

Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Светла Христова, заместник управител на Сканклийн - вносител на висококачествени санитарно-хигиенни материали

"Ние се занимаваме с доставка на висококачествени санитарно-хигиенни материали … и клиентите ни ежедневно се посещават от нашите търговци.

Отпадна нуждата от хартиени носитили и информацията вече е по-точна и контролът е по-добър.

Считам, че това ще помогне за увеличаване на продажбите ни и по-добри финансови резултати за в бъдеще."

Референции

Анатоли Георгиев, изпълнителен директор на Агрион Инвест АД
Анатоли Георгиев, изпълнителен директор на Агрион Инвест АД

Чрез системата организираме ключови за нашето Дружество процеси като управление на Искания за закупуване на стоки, активи и услуги, Управление на взаимоотношенията с клиенти, Управление на договорни взаимоотношения.

Тиймлук ни спестява време и увеличава контрола върху процесите и дейностите в компанията.

Агрион Инвест АД препоръчва софтуерното решение TEAMLOOK на всички организации, които имат стремеж да подобрят дейностите си и да увеличат контрола върху тяхното изпълнение.

Панайот Филипов (изп. директор) и Момчил Ройнев (прокурист) от Българска Агенция за Експортно Застраховане АД (БАЕЗ)
Панайот Филипов (изп. директор) и Момчил Ройнев (прокурист) от Българска Агенция за Експортно Застраховане АД (БАЕЗ)

Чрез Teamlook успешно организираме част от дейността на дружеството като входяща и изходяща кореспонденция, вътрешна поща и движение на документи.

Teamlook ни осигурява възможност за лесно търсене и бързо намиране на необходимата информация в различни сечения по контрагенти, по щети, застрахователни полици и др. разнообразни критерии.

Teamlook се доказа като незаменим помощник в изпълнение на текущите задачи и осигурява ефективен контрол на достъпа до информацията и взаимосвързаност между документите.

БАЕЗ удостоверява, че Teamlook е надеждно софтуерно решение, с което всяка компания може ефективно да създаде индексиран електронен архив, с което значително да подобри потоците на информация и контролът върху данните.

Цветка Михайлова, управител на Витаслим ООД
Цветка Михайлова, управител на Витаслим ООД

Благодарение на Тиймлук управляваме дейността на търговскитие и медицинските ни представители. Това се изразява в текущо планиране, отчитане и контрол на дейностите на двата екипа.

Витаслим ООД препоръчва Тиймлук ООД като коректен и надежден партньор с богат опит в конфигурирането на процеси и предоставяне на персонализирани софтуерни решения.

Георги Маринов, управител на НОВАКОН България ООД
Георги Маринов, управител на НОВАКОН България ООД

Повече от 10 години успешно работим със система за управление на електронни документи и процеси TEAMLOOK, чрез която ефективно управляваме почти изцяло дейността си.

Понастоящем твърдо мога да заявя, че не бихме могли да постигнем ефективност, бързина и качество на предоставяните от нас услуги за различните проекти без гъвкавостта на система TEAMLOOK.

Препоръчвам TEAMLOOK на всяка компания, която има желание да автоматизира и направи по-ефективни процесите си.

Лидия Карамитева, управител на счетоводна къща Профит ООД
Лидия Карамитева, управител на счетоводна къща Профит ООД

"ПРОФИТ" ООД основахме през 1997 г. първоначално като компания за извършване на счетоводно обслужване на ниво "Главен счетоводител", впоследствие стана компания за извършване на независим финансов одит на финансови отчети, консултантско обслужване в областта на европейските проекти, счетоводството, одит на проекти, оперативни счетоводни услуги.

Първоначално имахме нужда от WEB система за дистанционна размяна на документи, чрез която да извършваме web обмен на документи между Доставчик и клиент на услуги от различен тип /Счетоводство,ТРЗ,Юридически и т.н/, както и изисквахме архитектурата на софтуера да позволява работа както в офиси на "Профит" ООД с локации в София, Пловдив, Бургас и Смолян, така и извън тях с минимум усилия от страна на счетоводители, ръководители на бизнеси...

И така, чрез усилената работа и търсене намерихме сайта на фирма www.TEAMLOOK.net, - изключително гъвкава и бърза система, която може да бъде имплементирана към почти всеки един бизнес процес.

TEAMLOOK подрежда документите и информацията, която ни е необходима в конкретни регистри и по конкретни проекти (по видове, обекти, дейности, задачи), което ни позволява точно да разпределим необходимите за работата ресурси между служителите и да определим права на достъп.

Препоръчвам TEAMLOOK на всяка счетоводна къща, която желае да наложи високи стандарти в счетоводното обслужване, като същевременно увеличи ефективността си и намали разходите.

Стефан Топузов, управител на счетоводна къща Корект Репортинг ЕООД
Стефан Топузов, управител на счетоводна къща Корект Репортинг ЕООД

Нашите клиенти имат обекти на територията на цялата страна. TEAMLOOK ни осигурява възможност за безпроблемно и навременно събиране на счетоводната документация, която ние обработваме. Клиентите качват документите в системата директно от техните офиси, което ни спестява много време, свързано с логистика и обработка. Всеки клиент разполага с бърз достъп до своите документи

Чрез TEAMLOOK разпределяме правилно работата на счетоводната къща и не пропускаме срокове като системата се грижи да ни поставя периодични задачи, във връзка с текущите месечни и годишни дейности.

С настоящата референция препоръчвам TEAMLOOK като много ефективно и полезно софтуерно решение, което добавя висока стойност и конкурентоспособност в дейността на всяка счетоводна къща.

Николай Нешев, управител на Хета Асет Резолюшънс България ЕООД
Николай Нешев, управител на Хета Асет Резолюшънс България ЕООД

Teamlook е неизменна част от дейността на нашата компания вече 5 години. С помощта на екипа на Тиймлук ООД конфигурирахме персонализиран процес за одобрение на плащания и следене на лизингови договори.

Препоръчвам TEAMLOOK като мощен и адаптивен софтуер за решаване на разнообразни организационни въпроси и управление на документи.

Галена Микова, управител на счетоводна кантора ФСК – МИК ЕООД
Галена Микова, управител на счетоводна кантора ФСК – МИК ЕООД

Чрез TEAMLOOK организираме документообората на клиентите на нашата счетоводна кантора. Клиентите качват и сканират счетоводните си документи директно от техните офиси, след което ние получаваме автоматично известие, за новопостъпили документи за осчетоводяване. Документите постъпват в системата регулярно и във всеки един момент знаем колко документа остават да бъдат осчетоводени.

При откриване на проблем с конкретен счетоводен документ (липса на яснота по сделката, технически недостиг, липса на придружващи документи и др. подобни) поставяме документа в състояние на проблем и изпращаме чрез него съобщение до нашия клиент. По този начин проблемите се решават в рамките на конкретния документ и всичко което сме коментирали и добавили остава в историята на документа, вкл. и за ползване в бъдеще.

Отговорно мога да препоръчам TEAMLOOK на всяка счетоводна кантора като решение за организиране на документооборота и организиране на дейността.

Любомир Ганев, управител на адвокатско дружество Д и Д Консултинг ООД
Любомир Ганев, управител на адвокатско дружество Д и Д Консултинг ООД

Преди година внедрихме в дейността си софтуерното решение Teamlook по персонализиран за нас модел. Това ни помогна да организираме дейността си по различни проекти – получаваме документи по криптиран канал, разпределяме документите по проекти, съответните отговорници извършват проверка и изготвят необходимите доклади.

Teamlook създаде възможност участниците в проектите да получат своевременен дистанционен достъп до хранилището с документи и по всяко време да могат да извършват съответните необходими действия.

Ежедневно Teamlook ни изпраща имейли с иформация за просрочени и подлежащи на просрочие срокове, което направи по-ефективен контрола върху дейността ни.

Препоръчваме Teamlook като надежден и гъвкав софтуер за организиране на дейностите в компанията.

Ваня Златанова, управител на счетоводна кантора Ви ЕСС Консулт ЕООД
Ваня Златанова, управител на счетоводна кантора Ви ЕСС Консулт ЕООД

Благодарение на TEAMLOOK успявам да постигна това като получавам навременно и текущо през месеца счетоводните документи от моите клиенти. Знам точно до къде съм стигнала с осчетоводяването и не попускам документи и срокове. Документите вече не се губят, а всяко действие с документ записва в себе си история, което осигурява добър контрол и сигурност.

От няколко години вече не се занимавам със събиране, подреждане и архивиране на хартиени фактури. Тази дейност е изцяло изнесена при моите клиенти, които се грижат за съхранението и подреждането им. При данъчни ревизии, бързо намирам необходимите сканирани документи и ги предоставям на НАП по имейл.

TEAMLOOK е много важен елемент от дейността на моята счетоводна кантора, който ми осигурява сигурност и спокойствие при изпълнението на счетоводните услуги.

Ася Генчева, управител на счетоводна кантора Аскони ЕООД
Ася Генчева, управител на счетоводна кантора Аскони ЕООД

Вече няколко години TEAMLOOK е част от дейноста на моята счетоводна кантора. Създали сме множество папки, в които клиентите качват своите сканирани документи. Документите стигат до нас за осчетоводяване, подредени и описани с номер, дата, сума, контрагент и други допълнителни данни.

Всеки документ разполага със статус на осчетоводяване и платежен статус. Лесно търсим и намираме документи по най-различни поводи (текущи справки, ревизии, контол на изпълнението). Чрез TEAMLOOK успяваме да експортираме счетоводните документи и да ги импортираме в счетоводния софтуер, което ни спестява огромно количество време и ни прави много по-ефективни.

TEAMLOOK е много подходящо и полезно софтуерно решение за счетоводни кантори и счетоводни отдели с голям документооборот.

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация