Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Предимства

Богат Опит от Индустрии

TEAMLOOK се използва от компании в различни индустрии, поради което има богато разнообразие от бизнес процеси и регистри, приложими в съответните дейности.

Мощно Търсене

TEAMLOOK търси по всички данни и във всякакви съчетания, вкл. и чрез пълнотекстово индексиране на съдържанието на файловете (постигнато чрез OCR и други технологии).

Бързо и Лесно качване/сканиране на документи

В един от големите ни проекти човек и половина успява да сканира над 120 000 страници на месец :)

Адаптивност

TEAMLOOK се внедряването точно спрямо нуждите на клиента, което означава, че клиентът получава точно това, което е необходимо за неговия бизнес. TEAMLOOK не налага ограничения за брой и вид на полетата, чрез които се описват данните, бой и вид на документите (контейнерите), чрез които се съхраняват файлове и се развиват процеси. Не съществува ограничение по отношение на автоматизации на процеси и валидации на данни.

Интеграция с други системи

Чрез интегрираните Web Services TEAMLOOK може да предоставя и получава данни и файлове от други външни системи. Може да се интегрира с Активна директория.

Платформено независим

Обстоятелството, че TEAMLOOK е уеб базиран, го прави платформено независим и не се налага инсталация за всеки потребител. Лесно се достъпва през телефон.

Висок контрол върху достъпа до данни и взаимодействията с данни

TEAMLOOK записва всяко действие в системата, което води до пълна прозрачност по отношение на работата с информация. Изключително гъвкавото разпределяне на права за достъп до документи и папки осигурява детайлно разпределение на функциите на служителите. TEAMLOOK отговаря напълно на изискванията на GDPR.

Групиране на файлове

За разлика от стандартна файлова система, TEAMLOOK може да обедини няколко файла в един документ (контейнер), така че да се работи бързо и лесно с информацията в рамките на един пакет от данни.

Редактиране на файлове

TEAMLOOK осигурява възможност за лесно редактиране на съдържанието файлове. В случай не необходимост от редакция на съдържание на файл, файлът не трябва да се сваля ръчно на локалния компютър и след редакция да се качва отново ръчно в TEAMLOOK. Чрез тази функционалост, след натискане на бутона за редакция, TEAMLOOK се свързва със съответното локално приложение, което отваря файла. Всеки запис от локалното приложение се връща обратно към TEAMLOOK.

Привю на файлове

TEAMLOOK генерира привю на широк набор от популярни файлове като: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, docm, odm, odp, ods, odt, ppt, pot, potm, pps, pptx, ppsx, pst, xls, xlsx, xlsm, eml, html, txt.

Характеристики

TEAMLOOK Архивиране
Архивиране
TEAMLOOK е мощна архивираща система, която организира фирмения документооборот и осигуряво бързо и лесно намиране на необходимите документи.
TEAMLOOK Документални процеси
WorkFlow
TEAMLOOK ефективно организира адаптивни workflow процеси, свързани с документи и информация.
TEAMLOOK Файлове
Файлова Система
С TEAMLOOK може да управлявате файловата си система на облачен принцип. Гъвкави права за достъп и редакция на информацията. Подробна история на редакциите и действията в системата.
TEAMLOOK Задачи
Задачи
Поставяне на задачи. Автоматични задачи с дефинирана повтаряемост. Отследяване и контрол на изпълнението.
TEAMLOOK GDPR
GDPR
Изцяло отговаря на GDPR изискванията. Генерира разнообразни справки за удостоверяване прилагането на GDPR изискванията.
TEAMLOOK Индексиране
Индексиране
С TEAMLOOK получавате индексиран електронен архив с неограничени данни към всеки документ (номер, дата на издаване, входящ номер, дата на промяна, контрагент, сума, бележки, статуси, одобрения и т.н.).
TEAMLOOK Търсене
Мощно Търсене
TEAMLOOK предлага мощен инструмент за търсене на документи и файлове по индексирани данни. Предефинирани и потребителски филтри с разнообразни комбинаци от критерии за търсене.
Виж Още
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация