Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Търговски отдел
Планиране и отчитане и анализ на работата на медицинските представители, вкл. чрез индикиране на GPS координати на отчитане
Предизвикателство
Предизвикателство
Медицинските представители планират и отчитат дейността си ежедневно. Обикновено това се прави с помощта на Excel, което води до редица затруднения и дубриране на ангажименти, а оттам и до ниска ефективност. Компаниите осъзнават този недостатък и търсят софтуерно решение за преодоляването му.
Решение
Решение
Решението е да се въведе единна система за комуникация, планиране и отчитане работата на медицинските представители, която да осигури прозрачност и ефективен контрол, като същевременно да премахне излишните дейности и да ускори процеса на отчитане, осигурявайки повече време за типичната работа.

Чрез Teamlook се създават регистри, които помагат отчитането на дейността на медицинските представители да става бързо, лесно и в реално време. Това може да се постигне чрез следните функционалности:
  • Регистър на лекарите - единен регистър на лекарите и указване кой медицински представител за кой лекар отговаря. Регистърът може да се формира и автоматично като в този случай Teamlook чете данните от външен софтуер
  • Календар на дневните дейности - това е регистър, в който всеки медицински представител планира дейностите си за конкретен ден от месеца. Обикновено всеки медицински представител планира дейностите си за поне 1 месец напред като регистърът позволява нанасяне на следващи корекции, ако това е необходимо.
  • Регистър на визитите - в същност това е най-важният регистър. Чрез него всеки медицински представител отчита всяка комуникация с лекар (посещение, телефоно обаждане, прецентация и др.). Това може да стане в края на работния ден или веднага след срещата с лекаря, ако медицинският представител разполага намясто с лаптоп с интернет или таблет. Регистърът може да бъде настроен така, че да планира автоматично следваща визита при приключване на текущата визита на база на допълнителни критерии за честота на посещение на лекаря. Медицинският представител вижда всички приключени посещения за конкретен лекар и може да си припомни важни детайли, които имат значение за текущата комуникация, вкючително поети ангажименти. Съответният мениджър може по всяко време да проверява дейностите на своите медицински представители, да дава допълнителни указания и да следи за качественото изпълнение на задачите.
Като допълнение, мениджърът може да следи географското местоположението на всеки медицински представител.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация