Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Търговски отдел
Получаване и изпълнение на заявки от клиенти
Предизвикателство
Предизвикателство
Една от важните дейности на търговския отдел е получаването на заявки. Заявки могат да бъдат получени по телефон, имейл, факс или друго трето лице. Често лицето, което получава заявката е различно от лицето, което я изпълнява. За да управляват този поток на информация и да изпълнят заявката, понякога компаниите използват инструментите на складовия или ERP софтуер, но често тези инструменти не представят необходимата гъвкавост, която отговаря на процеса, който самата компания е определила. Това води до необходимост от използване на регистри, направени на Excel, чрез които се администрира този процес. От своя страна Excel не може да осигури добра устойчивост и съвместна работа, контролът и сигурността са занижени, потребителите използват и допълнителни средства за комуникация и известяване като имейл и Skype. Всичко това прави процеса на заявки трудно управляем и се допускат грешки. Допълнително за всеки клиент може да се прилагат различни търговски и ценови условия, както и да се спазват специфични изисквания на доставка, което в условията на използване на множество системи води до грешки и некачествено свършена работа.
Решение
Решение
Решението е да се въведе единна система за комуникация и регистриране, и изпълнение на заявките от клиенти, която да осигури бързина и точност на изпълнение на заявките, както и ефективен контрол върху този процес от страна на търговския директор.
  • Регистър на клиентите - единен регистър на клиентите, в който се указва и лице за контакт, адрес за доставка и други специфични условия, свързани с доставката, които лицето, което изпълнява заявката трябва да съобрази, включително и конкретната търговска политика, договор или оферта към клиента. Регистърът може да се формира и автоматично като в този случай Teamlook чете данните от външен софтуер (например складов софтуер или ERP система)
  • Регистър на заявките - това е единен регистър, в който попадат всички заявки от клиенти, независимо по какъв начин са получени. В момента, в който заявката се регистрира, системата известява служителят, който е отговорен за организирането й. Системата записва дата и час на получаване, дата и час на изпълнение и по какъв начин е експедирана стоката. Търговският директор по всяко време може да провери изпълнението на заявките за деня, има ли забавени или неизпълнени за деня заявки, причината за отлагане на изпълнение, натовареност на екипа, който изпълнява заявките. Процесът може да се разшири, така че компанията да наложи единен модел на изпращане на заявка от клиентите, като клиентите директно достъпват системата и в стандартна форма указват стоките, които искат да закупят и по този начин самите клиенти стартират процеса. При обвързване със складов софтуер или ERP система е възможно в реално време да се получава информация за стоковите наличности, така че клиентите да не могат да поръчат стоки с недостатъчни количества.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация