Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Търговски отдел
Управление на регистър на клиентите
Предизвикателство
Предизвикателство
Регистърът на клиентите е изключително важен ресурс, който създава единна структура от данни, които могат да се използват в разнообразни процеси в рамките на компанията. Липсата на такъв регистър води до дублиране на ангажименти и невъзможност да се обобщат знанията за клиентите. Поддържането на такъв регистър в Excel не осигурява необходимата гъвкавост и сигурност на информацията. Поддържането на такъв регистър в складов софтуер или ERP системат често води до формално ползване на информацията главно за целите на издаването на складови документи и фактури.
Решение
Решение
Решението е да се въдеде единен регистър на клиентите, който се настройва точно според изискванията на организацията. Поддържат се точни тези данни, които имат значение за функционирането на дейностите в компанията като например:
 • Име на клиента
 • ЕИК
 • ДДС номер
 • Адрес на управление
 • Адрес за кореспонденция
 • Управител
 • Телефон
 • Имейл
 • Търговец
 • Специфични договорки
 • Връзка към договори и оферти
 • Връзка към регистър с обекти на клиента
 • Връзка към посещенията, които са направени за клиента
 • Ясна информация за приложимата ценова политика към конкретния клиент
Допълнително може да се създаде регистър на Обектите на клиента (магазини, офиси, заведения и т.н.), като по този начин може да се следи комуникация и специфични условия с точно определен обект на конкретния клиент.

Всичко това се използва като еднинна система за управление на дейностите с клиенти като например:
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация