Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Търговски отдел
Оферти - изготвяне, съгласуване, разписване
Предизвикателство
Предизвикателство
Проследяването на жизнения цикъл на оферта от изготвянето, през съгласуването, изпращането, одобрението или отхвърлянето е важен елемент от договарянето на сделки. Често компаниите използват Excel за проследяване на този процес, което при множество търговци, офиси, оферти и клиенти е изключително непрактично, води до липса на контрол, увеличава обема от административни дейности, файловете се съхраняват отделно от записа за офертата, съвместната работа се затруднява или е невъзможна.
Решение
Решение
Решението е да се създаде единен регистър на оферите, който да осигури проследяване на целия жизнен цикъл на офертата. Офертата се създава при точно определен шаблон, след създаването, системата известява лицето, което е отговорно за съгласуване на офертата. Лицето, което съгласува офертата може да я одобри или да я върне за корекция или само да нанесе необходимите корекции. След одобрение на офертата, лицето което я е създало получава известие и я изпраща към клиента. Ако клиентът одобри или отхвърли офертата, това се указва в системата и процесът приключва. При приемане на офертата и необходимост от сключване на договор, процесът може да стартира друг процес по слключване на договор, който може да се раздели на етапи - изготвяне на договор, съгласуване на договора, разписване, свеждане до знанието на заинтересованите участници, архивиране.

Търговскиат директор по всяко време може да проследи статусите на активните оферти, може да получи информация за причините за отказана оферта и т.н. Всяка оферта може да съдържа срок на изтичане и на база на този срок заинтересованите страни предварително да получават известие с цел да предриемат съответните действия.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация