Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Търговски отдел
Договори с клиенти - изготвяне, съгласуване, разписване
Предизвикателство
Предизвикателство

Част от дейностите на търговския отдел са свързани със сключване на договори с клиенти. При по-големи обеми наличието на единна софтуерна система е задължително.

И тук, както и в много други случаи, като най-достъпно решение се използва Excel, което обаче не е пълноценно за една по-голяма компания, в която има множество участници в този процес и води до липса на контрол, увеличава обема от административни дейности, файловете се съхраняват отделно от записа за договора, съвместната работа се затруднява или е невъзможна.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единен регистър на договорите с клиенти, който да осигури проследяване на целия жизнен цикъл на договора - изготвяне, съгласуване, юридическо становище (ако е необходимо), подписване, изпълнение, архивиране.

Всяко заинтересовано лице може да провери съответният договор на какъв етап от развитие на процеса се намира. Ръководителят на търговския отдел може да осъществява общ контрол върху изпълнението на задачите.

Подписаните договори се съхраняват в системата и осигуряват възможност за лесно намиране в бъдеще. Това позволява на служителите, които отговарят за съответния клиент, да организират и изпълняват ангажиментите си към клиенти точно според направените договорки. Ценовите споразумения, специфичните условия за работа и доставка са винаги достъпни и съответните служители могат във всеки момент да направят справка за това.

Сключените анекси към съществуващи договори могат да се обвързват с договорите, така че всички необходими документи да са на една ръка разстояние лесно достъпни от лицата, които имат право да ги ползват.

За всеки договор може да се въведе дата на изтичане, така че системата да известява заинтересованите страни за предстоящо изтичане с цел да се предприемат съответните действия по евентуално подновяване на договора.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация