Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

За всички отдели
Вътрешна комуникация между служителите
Предизвикателство
Предизвикателство
В рамките на компанията служителите комуникират устно очи в очи или по телефон, по имейл или софтуер като Skype. Устната комуникация е наземенима, но изисква точно в един и същи момент служителите, които трябва да комуникират, да са свободни за тази комуникация, но обикновено не остава "следа" от този вид комуникация. Комуникацията по имейл е широко разпространен модел за обмяна на информация, но е сравнително остарял инструмент, който по-скоро е удобен за комуникация с външни за компанията субекти. Използването на имейл във вътрешната комуникация може да бъде подобрено с други инструменти. Използването на Skype и други подобни софтуери е нежелателно, поради това, че са източник на вируси, а самата комуникация остава обикновено временно някаква следа и е твърде разхвърлена и не може да се управлява от компанията.
Решение
Решение
Teamlook притежава вграден инструментариум за комуникация чрез вътрешни съобщения. Вътрешните съобщения не могат да бъдат изтривани и променяни. Чрез вътрешните съобщения се осигурява както бърза комуникация, свързана с общи въпроси, така и по-сложни дискусии, когато това е необходимо и всичко това се прави с един единствен инструмент. Системата превъзхожда имейл комуникацията за целите на комуникация в рамките на компанията, тъй като:
  • Осигурява по-стриктен контрол върху комуникацията и по-висока сигурност на данните - получено съобщение не може да бъде изтрито или редактирано, докато имейл не само, че може да бъде изтрит при получателя, но и при отговор може да се манипулира копираното съдържание от предходна комуникация.
  • Осигурява точен достъп до данните - когато се изпрати съобщение до друго лице сме сигурни, че само това лице ще получи съобщението. Съобщенията не минават през имейл сървъри и е сигурно, че ще бъдат получени и няма да бъдат отчетени като спам.
  • Дава възможност за включване на допълнителни участници - ако модераторът на съобщението е разрешил това, към съобщението могат да бъдат добавени допълнителни участници, без да е необходимо да се препраща и да се разводнява дискусията.
  • Дава възможност да се забрани препращане на дискусия - това защитава дискусията от евентуално препращане към служители, които не трябва да я виждат.
  • Дава възможност за добавяне на дискусията към проект - по този начин дискусията се превръща в дискусия към проект и всички мнения и коментари за проекта се пренасят стандартно на едно място.
  • Осигурява лесно и бърза намиране на съобщения - независимо, че съобщенията могат да са изпратени преди години, сме сигурни, че ще бъдат открити при търсене.
  • Системата може да генерира автоматично съобщения към потребителите при зададена цикличност (например всеки месец).
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация