Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Системна администрация и поддръжка на офиса/сграда
Управление на информацията за дълготрайни активи
Предизвикателство
Предизвикателство
Компании с голямо количесво дълготрайни активи, вкл. и сгради имат нуждата от правилното описание и поддържане на информацията за тези активи. Липсата на гъвкаво решение потози въпрос води до затруднения по събиране и обобщаване на необходимата информация.
Решение
Решение
Чрез TEAMLOOK компаниите ефективно управляват информацията за дълготрайни активи и сгради като използват различни персонализирани регистри. Системата се грижи за изпращане на известия за изтичане на срокове или други събития, когато е необходимо.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация