Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Юридически отдел
Договори - изготвяне, съгласуване, разписване
Предизвикателство
Предизвикателство

Една от важните функции на юридическия отдел е изготвянето и юридическата проверка на договори.

В рамките на компанията, договорите могат да бъдат изготвени по модел на компанията или да са по модел на съответния контрагент. И в двата случая договорите подлежат на юридическа проверка. При чести случаи на необходимост от изготвяне или проверка на договори наличието на единна софтуерна система е задължително.

И тук, както и в много други случаи, като най-достъпно решение се използва Excel, което обаче не е пълноценно за една по-голяма компания, в която има множество участници в този процес и води до липса на контрол, увеличава обема от административни дейности, файловете се съхраняват отделно от записа за договора, съвместната работа се затруднява или е невъзможна.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единен регистър на договорите, който да осигури проследяване на целия жизнен цикъл на договора.

В случая, в който договорът се създава по шаблон на компанията, юристът генерира съответния документ по точни указания от страна на заинтересованата страна, която е стартирала процеса. Ако договорът е създаден от контрагента, юристът го проверява и нанася съответните коментари и предложения за корекции. Системата съхранява версиите на всеки договор, така че може да се проследи изменението на съдържанието от самото начало. Всеки договор има статус, който указва до какъв етап е стигнал процеса на одобрение и съгласуване.

Всяко заинтересовано лице може да провери съответният договор на какъв етап от развитие на процеса се намира. Ръководителят на юридическият отдел може да осъществява общ контрол върху изпълнението на задачите, както и да следи натовареността на своите служители и да разпределя съответните задачи.

Подписаните договори се съхраняват в системата и осигуряват възможност за лесно намиране в бъдеще. Сключените анекси към съществуващи договори могат да се обвързват с договорите, така че всички необходими документи да са на една ръка разстояние лесно достъпни от лицата, които имат право да ги ползват.

За всеки договор може да се въведе дата на изтичане, така че системата да известява заинтересованите страни за предстоящо изтичане с цел да се предприемат съответните действия по евентуално подновяване на договора.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация