Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Юридически отдел
Управление на регистър на недвижимите имоти
Предизвикателство
Предизвикателство
Компаниите с множество недвижими имоти трябва да намерят софтуерно решение за поддържане на единен списък на имотите, както и всички документи, свързани с тях. Често това се прави с Excel като най- достъпно решение, но това не осигурява сигурност на информацията и нива на достъп до части от регистъра.
Решение
Решение
Решението е да се въдедат регистри за управление на информацията на недвижимите имоти като:
  • Регистър на недвижимите имоти - това е списък на недвижимите имоти с указване на данни, които описват недвижимия имот като например: вид, адрес, район, площ, предназначение, наемател/ползвател и т.н
  • Регистър на документите за недвижимите имоти - изчерпателен списък на всички документи, свързани с недвижими имоти, указващ: вид документ, дата на издаване, срок на валидност, издател, недвижим имот
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация