Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Финансово-счетоводен отдел
Управление и осчетоводяване на цялата счетоводна документация
Предизвикателство
Предизвикателство

В компании с множество офиси, магазини, цехове и др. обекти движението на счетоводни документи се осъществява трудно, тъй като документите трябва да се пренасят физически от едно на друго място или да се изпращат сканирани по имейла. И в двата случая има множество предпоставки за допускане на грешки, загуба на документи или забавяне.

Решение
Решение

Да се въведе единна система за логистика на счетоводни документи, която да осигури устойчиво и навременно получаване на цялата необходима документация в счетоводния отдел без да се губят документи и като се спестява ценно време.

Системата осигурява също така лесен преглед на документите в процеса на тяхното осчетоводяване, указване на статус "осчетоводен". Всеки документ при сканирането си записва данни за: вид, номер, дата, доставчик, сума и т.н. според съответните необходимости на компанията.

При данъчни ревизии и проверки или одити от независими финансови одитори, намирането на документи по номер, доставчик, период, дата и други критерии е изключително бързо и не изисква търсене на документа във физичекси архив.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация