Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Финансово-счетоводен отдел
Администриране на команидоръвчи отчети
Предизвикателство
Предизвикателство

Компаниите с множество служители, които са в командировка изпитват затрудения да организират ефективно процесите на комнадироване и отчитане.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за регистриране и отчитане на командировките.

Процесът може да мине през заявка за командировка, одобрение от прекия ръководител за целесъобразност, изплащане на суми от касиер, изпълнение и отчитане на командировката. Системата може да генерира всички налични документи за командироването, така че да се спести попълване на документи на ръка или от друг шаблонен файл.

Ръководителите на отдели по всяко време могат да проверят кои служители са в командировка, къде протича командировката и до коя дата. Осигурява се прозрачност по отношение одобрението и целесъобразността на командировката.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация