Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Финансово-счетоводен отдел
Администриране на авансови отчети
Предизвикателство
Предизвикателство

Компаниите с множество подотчетин лица изпитват затруднения да организират ефективно процесите по отпускане на средства и тяхното отчитане.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за регистриране и отчитане на авансовите отчети.

Процесът може да мине през заявка за авансов отчет, одобрение от прекия ръководител за целесъобразност, изплащане на суми от касиер, разходване на съответните средства и последващо отчитане.

Ръководителите на отдели по всяко време могат да проверят кои служители все още не са отчети своите авансови отчети и какви са неотчетените суми. Осигурява се прозрачност по отношение одобрението и целесъобразността на командировката.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация