Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Финансово-счетоводен отдел
Бюджетиране
Предизвикателство
Предизвикателство

С разрастването на бизнеса е необходимо да се прави стриктен бюджет на разходите по отдели, разходни центрове и др. критерии по избор на компанията. Това е така, защото увеличеният обем от дейности носи след себе си множество разходи, а без контрол и ясно определяне дали разходът може да бъде направен, в средносрочен план компанията ще започне да изпитва трудности, породени от финансова неефективност.

Решение
Решение

Решението е да се създаде единна система за бюджетиране по видове разходи, разходни центрове, отдели, обекти и др. критериите по модел, който компанията избере.

Създадения бюджет може да бъде месечен, тримесечен или годишен. Служителите, които се занимават с контрола върху разходите могат за всеки разход да проверят колко е изхарчено до момента и да преценят дали новият разход може да бъде направен.

Бюджетът може да се обвърже с Процес Фактури от доставчици - одобрение, плащане и осчетоводяване като системата автоматично може да съпоставя сумата на новия разход и сумата на разхода, който може да бъде направен за същия елемент и оттам автоматично да се одобрява или не съответното плащане.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация