Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Администрация
Създаване, съхранение и популяризиране на процедури, формуляри, инструкции
Предизвикателство
Предизвикателство
Лесният достъп до процедури, формуляри, инструкиции, шаблонни документи и др. подобни е решаващ фактор за познаването на правилата, които компанията е наложила и възможността тези прави да бъдат спазвани, дори и в компании, в които служителите са разпределени в рамките на един офис. Този проблем не може да бъде решен ефективно, ако не се използва софтуерно решение за целта.
Решение
Решение
Решението е да се създаде регистър на процедури, инструкци, формуляри и шаблонни документи, включително и при ISO сертификации, като се указва права на достъп до всеки конкретен документ и се организира автоматично известяване при възникване на промени. Регистърът включва всички документи от този вид, като се осигурява търсене по име на документа, код на документа, номер на версия, дата на версия, вид на документа, създател и т.н. според изискванията на съответната компания. Към всеки запис в регистъра има файл (pdf, docx и т.н.), който представлява съответния документ. При поява на нова верися на конкретен документ, системата поставя нова версия и известява всички заинтересовани страни, които имат достъп до документа. За всеки документ се указва кои са ролите (длъжности, отдели, компании, конкретни лица, специфични роли), които могат да го ползват.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация