Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Отдел Снабдяване
Управление на регистър на доставчиците
Предизвикателство
Предизвикателство
Регистърът на доставчиците е важен ресурс, който създава единна структура от данни, които могат да се използват в разнообразни процеси. Липсата на такъв регистър води до дублиране на ангажименти и невъзможност да се обобщат знанията за доставчиците. Поддържането на такъв регистър в Excel не осигурява необходимата гъвкавост и сигурност на информацията. Поддържането на такъв регистър в складов софтуер или ERP системат често води до формално ползване на информацията главно за целите на заприходяване на активи и указване покупката на разходи.
Решение
Решение
Регистърът на доставчиците се настройва точно според изискванията на организацията. Поддържат се точни тези данни, които имат значение за функционирането на дейностите в компанията като например:
 • Име на доставчика
 • ЕИК
 • ДДС номер
 • Адрес на управление
 • Адрес за кореспонденция
 • Управител
 • Телефон
 • Имейл
 • Отговорник
 • Специфични договорки
 • Връзка към договори и оферти и т.н.
Всичко това се използва като еднинна система за управление на дейностите с доставчици като например:
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация