Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Отдел Снабдяване
Процес на избор на доставчици (Procurment)
Предизвикателство
Предизвикателство

Изборът на доставчици оказва пряко влияние върху качеството на функциониране на цялата компания. За по-съществените покупки е особено важно процесът да премине през ясен стандартизиран модел.

Изборът на доставчици особено се затруднява в компании, в които процесът възниква често.

Решение
Решение

Решението е да се въведе единна система за избор на доставчици, която може да се обвърже и със Системата за Управление на процесите по закупуване на стоки, услуги и дълготрайни активи

По този начин се създава единна и прозрачна система за избор на доставчици с възможност да се добавят висчик приложими файлове, документи и оферти, включително обосновка за избора на съответния доставчик.

И тъй като това е процес, чрез системата може да се прави ясно разграничение на приключилите процеси и тези, които са в процес на изпълнение.

Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация